Ở Haiti: Bên cạnh trẻ em câm-điếc

84

Ở Haiti: Bên cạnh trẻ em câm-điếc

 

fr.aleteia.org, Sylvain Dorient, 2018-11-13 

Hội Giáo hoàng Truyền giáo

Ở Haiti, Dòng Nữ tu Ơn Khôn ngoan quản trị Trường Marie Louise Chúa Giêsu, nơi tiếp nhận 167 em khuyết tật từ 3 đến 14 tuổi.

Ở miền bắc Haiti, Trường Marie Louise Chúa Giêsu đặc biệt lo cho các em câm-điếc. Trường được Hội Giáo hoàng Truyền giáo yểm trợ. Trường đón nhận các em từ lớp mẫu giáo đến lớp 4 trung học. Trường có nhà nội trú lo cho 49 học sinh, các em ở tại chỗ và chỉ về nhà một năm ba lần. Các em được hỗ trợ về mặt vật chất cho năm học, đồng phục và phụ cấp cho gia đình. Trường có người lo các săn sóc đặc biệt cho các em tùy theo nhu cầu. 

Các nữ tu nhà giáo

Cộng đoàn các Nữ tu Ơn Khôn ngoan được Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort thành lập năm 1703 và nữ chân phước Marie-Louise Trichet lo việc dạy đạo và giáo dục người dân kém may mắn ở miền tây nước Pháp. Các nữ tu dạy cho những người ở bên lề nhất theo lời chỉ dạy của Thánh sáng lập Dòng: “Những ai bị bỏ rơi nhất thì các chị em phải đến gần nhất”. Ở Haiti, từ năm 1983, các nữ tu Dòng làm việc ở miền bắc, miền đông-bắc và vùng Artibonite, đặc biệt các xơ lo cho các em câm điếc.

Xin đọc thêm: Trẻ em: Các anh hùng rao giảng Tin Mừng

Theo tinh thần của hội dòng, các nữ tu dạy một chương trình toàn diện, có các lớp giáo lý, các lớp dạy nghề như may đan móc, thợ nề, làm bếp, vi tính, học nhảy. Học xong có một số em làm cô giáo lại cho Viện. Có em tiếp tục học lên cao, có em thích ứng được trong thế giới làm việc và có khả năng hội nhập lần lần vào xã hội.

Trẻ em truyền giáo

Các học sinh lớn lên trong các điều kiện ưu tiên được gợi ý để tham dự vào Quỹ chung của Trẻ em Truyền giáo. Tinh thần của hội là trẻ em này giúp trẻ em kia theo tinh thần của nhà sáng lập là Giám mục Charles de Forbin-Janson. Vào thế kỷ 19, ngài xin các trẻ em Pháp giúp các trẻ em gặp khó khăn trên thế giới theo công thức “Kính mừng Maria mỗi ngày, một xu mỗi tháng.” Hiện nay có 15 triệu em trên thế giới quan tâm đến đời sống của các em bé khác, đến Giáo hội của mình, tương trợ và cầu nguyện cho nhau.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Thế nào là truyền giáo ngày nay