Đức Phanxicô: “Phong cách thượng hội đồng là hoa trái đầu tiên của Thượng hội đồng”

129

Đức Phanxicô: “Phong cách thượng hội đồng là hoa trái đầu tiên của Thượng hội đồng”

Thánh lễ kết thúc Thượng Hội đồng về giới trẻ ở Đền thờ Thánh Phêrô ngày chúa nhật 28 tháng 10 – 2018

cath.ch, Raphaël Zbinden, 2018-10-28

Chúa nhật 28 tháng 10 – 2018, từ cửa sổ Dinh Tông Tòa Vatican, trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Phanxicô tuyên bố: “Thượng hội đồng về giới trẻ, đức tin và phân định ơn gọi” là một ví dụ của cách “cùng sống và cùng làm việc chung”. Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Phanxicô đã chủ sự thánh lễ kết thúc thượng hội đồng ở Đền thờ Thánh Phêrô. Thượng hội đồng khai mạc ngày 3 tháng 10 và kết thúc ngày 28 tháng 10. Đối với Đức Phanxicô, “hoa quả đầu tiên” của thượng hội đồng không phải là tài liệu cuối cùng, dù tài liệu này “rất quý và hữu ích”, theo ngài, điều cần giữ lại từ thượng hội đồng này là phương pháp làm việc thích ứng.

Ngài cho biết, cuộc gặp gỡ này là ví dụ của một “phong cách đồng đội”, có nghĩa là “cùng sống, cùng làm việc chung”, người trẻ người lớn tuổi, trong lắng nghe và trong phân định”. Nhờ sự hiện diện sống động và đầy khích lệ của người trẻ trong phòng hội mà các Nghị phụ có thể thu gom được các dấu hiệu của thời buổi chúng ta, đứng trước bao thử thách như kỹ thuật số, vấn đề di dân hay các vấn đề dục tính.

Những người trẻ này quả thật nói lên thực tế đa dạng của tuổi trẻ, nên sự đóng góp của họ đã làm thuận lợi cho việc nhận định của cộng đoàn.  Và vì thế, theo phong cách này có thể đưa ra các chọn lựa mục vụ phù hợp với thực tế.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch