Các ông đã lập gia đình sẽ được gọi vào chức thánh? Các giám mục Bỉ ủng hộ

240

Các ông đã lập gia đình sẽ được gọi vào chức thánh? Các giám mục Bỉ  ủng hộ

cath.ch, Manu Van Lier, 2018,10-11

Trong cuộc họp thượng hội đồng, Giám mục Kockerols người Bỉ tin rằng các ông đã lập gia đình sẽ đáp ứng một cách tích cực lời kêu gọi vào chức thánh | ©flickr/catholicism/CC BY-NC-SA 2.0

Trong phần trình bày trước các giám mục và khoảng bốn mươi người trẻ ở Thượng hội đồng, Giám mục Kockerols, giám mục phụ tá giáo phận Malines-Bruxelles, Bỉ cho rằng, các ông đã lập gia đình sẽ đáp ứng một cách tích cực cho lời kêu gọi vào chức thánh.

Ngài phát biểu: “Tôi tin một số người trẻ dấn thân trong ơn gọi lập gia đình sẽ tự nguyện trả lời “có con đây” khi Giáo hội mời gọi họ vào ơn gọi chức thánhl”. Với lời kêu gọi này, giám mục Kockerols đã phát biểu trong phần tham luận của mình về ơn gọi và các ơn gọi sáng thứ tư 10-10 trước các giám mục trong thượng hội đồng. Tiếp xúc qua điện thoại, linh mục Tommy Scholtes, Dòng Tên, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Bỉ cho biết, giám mục Kockerols đã đưa bài tham luận của mình cho các giám mục Bỉ xem trước: “Như thế là nhân danh Hội đồng giám mục Bỉ mà giám mục Kockerols đã phát biểu hôm nay”.

Câu trả lời cho khủng hoảng ơn gọi?

Giám mục Kockerols được các giám mục Bỉ đề cử để đại diện Hội đồng giám mục Bỉ tại Thượng hội đồng giới trẻ họp tại Vatican cho đến ngày 28 tháng 10. Đại diện nước Bỉ, giám mục Van Looy cũng tham dự thượng hội đồng qua liên hệ với giáo hoàng và ngài là chủ tịch Caritas Quốc tế.

Sự dấn thân của các ông đã lập gia đình sẽ có thể là câu trả lời gián tiếp cho các vấn đề liên hệ đến bậc sống độc thân của linh mục và cơn khủng hoảng ơn gọi hiện nay không? Linh mục Tommy Schotes cho rằng, việc các ông lập gia đình chịu chức thánh có thể là câu trả lời cho cơn khủng hoảng ơn gọi ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên Linh mục phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Bỉ cho biết: “Không phải đó là giải pháp duy nhất cho cơn khủng hoảng ơn gọi, đó cũng là vấn đề khả tín đức tin trong thế giới ngày nay. Chúng ta biết ở giáo phái tin lành hay chính thống giáo, các mục sư có thể lập gia đình, nhưng cũng có sự khó khăn để tìm các người đàn ông trẻ chấp nhận sự phục vụ này của Giáo hội”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch