Đức Phanxicô chào mừng các khách hành hương Việt Nam và Trung quốc

462
Đức Phanxicô chào mừng các khách hành hương Việt Nam và Trung quốc
cath.ch, 2018-10-13
Văn phòng Tòa Thánh cho biết, trước thánh lễ khai mạc thượng hội đồng Giới trẻ, Đức tin và Phân định ơn gọi ở quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã tiếp cá nhân các tín hữu hành hương người Việt và Trung quốc ở Đền thờ Thánh Phêrô.
Cuộc gặp này ở bên trong Đền thờ Thánh Phêrô, trước nhà nguyện Pietà. Có vào khoảng ba mươi tín hữu có mặt nhân chuyến hành hương do Dòng Thánh Gioan Baotixita tổ chức kỷ niệm 90 năm sứ mạng phục vụ người dân Trung quốc.
Trong thánh lễ khai mạc thượng hội đồng, Đức Phanxicô đã xúc động khi chào mừng các giám mục Trung quốc lần đầu tiên về Rôma tham dự thượng hội đồng. Trong bài giảng của mình, Đức Phanxicô nhấn mạnh, “Sự hiệp thông của giám mục đoàn hoàn vũ với giáo hoàng được thấy rõ hơn nhờ sự hiện diện của các giám mục Trung quốc”.
Trung quốc và Việt Nam ở trong số các Quốc gia rất hiếm không duy trì quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Từ năm 2011, Vatican có một đại diện không thường trú ở Việt Nam. Trong khi với Trung quốc thì mãi đến ngày 22 tháng 9 mới có một bản thỏa hiệp tạm thời với Rôma về việc phong các giám mục.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Xin đọc: Đức Phanxicô xúc động khi chào mừng các giám mục Trung Hoa có mặt ở Quảng trường Thánh Phêrô
Hình ảnh đoàn hành hương Việt Nam và Trung quốc trong buổi gặp Đức Phanxicô tại Đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ tư 3 tháng 10-2018