Ba Tây: Bị cáo buộc biển thủ, một giám mục Ba Tây từ chức

305

Ba Tây: Bị cáo buộc biển thủ, một giám mục Ba Tây từ chức

Giám mục José Ronaldo Ribeiro, giáo phận Formosa, Ba Tây | © Diocèse de Formosa

cath.ch, 2018-09-12

Ngày 12 tháng 9, Đức Phanxicô đã chấp nhận cho Giám mục José Ronaldo Ribeiro từ chức. Giám mục Ribeiro thuộc giáo phận Formosa, miền Đông bang Goias, trung-tây Ba Tây. Giám mục Ribeiro, 61 tuổi hiện bị đưa ra tòa vì tội biển thủ.

Đức Phanxicô đã chỉ định Giám mục Paulo Mendes Peixoto, thuộc tòa giám mục Uberaba, bang Minas Gerais, thay thế để quản trị công việc mục vụ. Giám mục  Mendes Peixoto đã lo công việc này từ ngày 21 tháng 3-2018 và tin này bây giờ được chính thức đưa ra. Như thế Giám mục Peixoto, 67 tuổi có tất cả quyền về giáo phận này cho đến ngày bổ nhiệm giám mục mới của giáo phận Formosa. 

600’000 đôla trong ba năm

Giám mục Ribeiro về giáo phận Formosa từ năm 2014, thành phố Formosa có 115’000 người dân ở cách Brasilia 80 cây số. Ngày 19 tháng 3 – 2018 vừa qua, sau chiến dịch có tên là Caifas, giám mục bị chính quyền dân sự bắt vì bị nghi biển thủ số tiền tương đương với 600’000 đôla trong vòng ba năm, và được dùng vào các mục đích ngoài tôn giáo. Vụ hiện nay vụ án đang được tiến hành.

Theo báo chí địa phương, một phần số tiền dùng để mua một trang trại nuôi súc vật và một căn nhà cho các trò chơi, số tiền trên là tiền oi, tiền giáo dân cúng, tiền chi phí của các lễ rửa tội, đám cưới…

Cùng với giám mục, sáu linh mục khác của giáo phận cũng bị bắt, họ bị buộc tội tham nhũng và hợp tác vào các tổ chức tội phạm.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch