Chương trình chuyến đi Ai Len của Đức Giáo hoàng Phanxicô

138

Chương trình chuyến đi Ai Len của Đức Giáo hoàng Phanxicô

Ngày 25 và 26 tháng 8, Đức Phanxicô sẽ lên đường đi Ai Len dự Đại hội Gia đình 2018 tại Dublin. Chương trình chuyến đi hai ngày của Đức Phanxicô:

Thứ bảy 25 tháng 8

10h30: Đến phi trường Dublin. Sau đó ngài đến Áras an Uachtaráin, dinh Tổng thống Ai Len, tại đây có buổi lễ chào đón chính thức trước khi Đức Phanxicô gặp Tổng thống Michael D. Higgins.

Tiếp theo Đức Phanxicô đến lâu đài Dublin gặp các nhà cầm quyền dân sự, chính trị và Ngoại giao đoàn. Đức Phanxicô sẽ đọc bài diễn văn đầu tiên ở đây. Kế đó, ngài đến nhà thờ chính tòa Mẹ Maria, trụ sở Tòa Tổng giám mục Dublin.

Buổi chiều Đức Phanxicô đến thăm trung tâm người vô gia cư của các sư huynh Dòng Capuxinô. Từ 40 năm nay, Dòng Capuxinô cung cấp mỗi ngày một bữa ăn cho người vô gia cư ở thủ đô Ai Len.

Kế tiếp, Đức Phanxicô đến sự buổi lễ hội ở Croke Park Stadium, tại đây có ca hát, nhảy múa, làm chứng và cầu nguyện. Ngài sẽ nói chuyện trong buổi canh thức này.

Chúa nhật 26 tháng 8

Buổi sáng Đức Phanxicô sẽ đến Đền thờ Đức Mẹ Knock ở phía tây Ai Len, đền thờ này được xem như “Lộ Đức của nước Ai Len”. Năm 1879, Đức Mẹ đã hiện ra với mười lăm người. Đức Phanxicô sẽ đến nhà nguyện trước khi đọc Kinh Truyền Tin ở bên ngoài sân thánh đường.

Buổi xế trưa ngài trở về Dublin.

15pm: Đức Phanxicô dâng thánh lễ kết thúc Đại hội Gia đình ở Phoenix Park. Sau đó ngài sẽ gặp các giám mục Ai Len ở nhà dòng các nữ tu Đa Minh trước khi về lại Rôma.

Dự trù ngài sẽ về Rôma lúc 23pm.

Xin đọc: Hai tem mới nhân chuyến đi Ai Len của Đức Phanxicô

Twitter tạo một biểu tượng cảm xúc đặc biệt cho chuyến đi Ai Len của Đức Phanxicô