Ơn thông minh có dành riêng cho thành phần ưu tú không?

601

Ơn thông minh có dành riêng cho thành phần ưu tú không?

fr.aleteia.org, Isabelle du Ché, 2018-05-17

Ngày lễ Thăng Thiên, Chúa Giêsu lên trời và đã mở cửa nước trời. Ngài hứa không để chúng ta một mình, Ngài sẽ gởi sức mạnh xuống. Sức mạnh này là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn thông minh.

Thông minh nào là thông minh được Chúa Thánh Thần ban. Đây không phải là thông minh con người, khả năng trí tuệ mà mọi người đều có. Không. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta khám phá được sự huy hoàng của các sự thật và huyền nhiệm đức tin của chúng ta. Ơn thông minh giúp chúng ta tách tư tưởng và tình cảm của mình ra khỏi các chuyện phù du của thế gian, khỏi khía cạnh bên ngoài của thực tế. Theo Đức Phanxicô, “ơn thông minh làm cho chúng ta hiểu các chuyện như Chúa hiểu, với trí thông minh của Chúa. Ơn này của Chúa Thánh Thần đưa chúng ta vào trong tình mật thiết của Chúa và làm cho chúng ta được tham dự vào hoạch định tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta”.

Với ơn thông minh, mọi sự được soi sáng

Chúng ta có một ví dụ rất cụ thể trong Phúc Âm Thánh Luca. Đó là câu chuyện hai môn đệ trên đường Ê-mau. Hai môn đệ trên đường về nhà, họ tuyệt vọng sau cái chết của Chúa Giêsu. Họ cũng không hiểu chuyện một vài phụ nữ loan báo Chúa sống lại. Chúa đi với họ và họ cũng không nhận ra Chúa ở bên cạnh mình. Chúa nghe họ và bắt đầu giải thích Sách Thánh cho họ nghe. Khi đó hai môn đệ mở mắt, mở lòng ra. Hy vọng được tái sinh và họ hiểu vì sao Chúa Giêsu chết đi và sống lại. Tất cả trở thành nhất  quán, tất cả trở nên sáng rọi.

Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Ta sẽ gởi Thần Khí xuống và Ngài sẽ làm cho các con hiểu những gì Ta đã dạy các con”. Ngài đã làm cho họ và Ngài đã làm cho chúng ta. Đức Phanxicô nói tiếp: “Thần Khí mở đầu óc chúng ta để chúng ta hiểu các chuyện của Chúa, các chuyện của con người và các hoàn cảnh hơn. Nếu chúng ta đọc Phúc Âm với ơn của Thần Khí, không những chúng ta đến được với Lời Chúa mà Lời Chúa còn làm cho chúng ta hiểu rõ, và có cái nhìn đức tin trên các hoàn cảnh cụ thể của đời sống chúng ta.

Có cặp mắt kiếng mới

Ơn của Thần Khí giúp chúng ta tin, giúp chúng ta có đức tin. Linh mục Lecuru giải thích: “Ơn Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu những gì Chúa mạc khải về Ngài, những gì Ngài nói cho chúng ta thấy về chúng ta. Ngài giúp chúng ta có hành vi đức tin nơi tất cả những gì Chúa nói về Chúa và về chúng ta. Ơn Chúa Thánh Thần cũng giúp chúng ta hiểu ý nghĩa các phép bí tích”. Thực vậy, làm thế nào mà từ những ơn đơn giản như: bánh, rượu, nước, dầu mà chúng ta có thể hiểu hệ quả của các ơn siêu nhiên trong đời sống chúng ta? Ơn thông minh giúp chúng ta nhìn vượt lên những gì là hữu hình.

Theo gương các môn đệ trên đường Ê-mau, Đức Phanxicô mời gọi chúng ta hãy để “Chúa Thánh Thần dạy bảo thông minh để chúng ta nhận biết qua các sự kiện của đời sống hoạch định của Chúa và ơn của Ngài”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần mà Đức Gioan-Phaolô II học của thân phụ ngài