Năm lời khuyên của nghệ sĩ Philippe Michel để tháp tùng một em bé

96

Năm lời khuyên của nghệ sĩ Philippe Michel để tháp tùng một em bé

lavie.fr, Alexia Vidot, 2018-04-11

Hiệu trưởng một trường học công giáo, ông Philippe Michel cũng là diễn viên chuyên nghiệp. Giáo dục trẻ con là ưu tiên hàng đầu của ông nhưng khi có thì giờ rãnh là ông trình diễn trên sân khấu. 

  1. Tiếp nhận trẻ em

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng” (Mt 19, 14). Tôi luôn tâm niệm lời này của Chúa Giêsu, tôi liên hệ lời này với lời được nhắc đến trong Cựu Ước: trẻ em trước hết và trên hết là ơn và là quà tặng của Chúa. Trẻ em làm sao chúng ta đón nhận làm vậy và giữ sự kinh ngạc trước trẻ em như mục đồng bên hang đá. Các trường học phải đón nhận trẻ em trong sự tôn trọng tính khác biệt về tôn giáo, gia đình, xã hội, trí tuệ… của các em. 

  1. Giáo dục trẻ em

Đối với tôi, giáo dục không những đào tạo trẻ em nên người mà còn đào tạo trẻ em là người phục vụ Chúa và Lề Luật. Vì thế chúng ta cần ý thức tầm trách nhiệm nặng nề này. Tôi lấy làm tiếc ngày nay một vài gia đình giao việc giáo dục trẻ em cho nhà trường, trong khi các nhà giáo đầu tiên hết vẫn phải là cha mẹ. Có thể nên nghĩ ra một “trường đào tạo cha mẹ” để đào tạo những người sẽ giáo dục con cái mình sau này.

  1. Dạy dỗ trẻ em

Giáo dục không phải là cho chỉ dẫn, truyền hiểu biết và kiến thức. Giáo dục phải khởi đi từ nguyên tắc tất cả trẻ em đều khác nhau và phải ở vào mức độ của các em để đưa các em đến mức tốt nhất các em có thể. Vì thế tôi khuyến khích các cha mẹ cũng như các nhà giáo, trong dạy dỗ của mình phải ứng dụng sự khác biệt trong nghệ thuật mô phạm.

  1. Giữ khiêm tốn

Chúng ta hãy trở nên nhỏ bé đứng trước các em được giao phó cho chúng ta. Đứng trước thành công cũng như thất bại của chúng ta. Và với các hiểu biết của chúng ta nữa. Người lớn phải chấp nhận mình không biết! Chúng ta đừng quên trẻ em cũng có những điều chúng ta phải học ở chúng.

  1. Cho các em thấy tình yêu của chúng ta

Để triển nở, trẻ em cần được yêu thương. Chúng ta đừng ngần ngại tỏ cho các em biết, chúng rất có giá trị dưới mắt chúng ta. Làm thế nào ư? Bằng cách chúng ta bỏ thì giờ lắng nghe chúng, quan tâm đến niềm vui, trò chơi, khát nguyện, các lo âu, các thao thức và các khó khăn của chúng.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: 5 lời khuyên của hai anh em linh mục Jaccard để có một đời sống quên mình

Ba lời khuyên của bà Mary Viénot để sống năng động

Bốn lời khuyên của xơ Anrê để luôn được trẻ