Đi thăm Viện bảo tàng Vatican từ sáng sớm

518

Đi thăm Viện bảo tàng Vatican từ sáng sớm

cath.ch, 2018-04-07

Ngày 6 tháng 4 – 2018, Vatican News cho biết, một công thức mới cho khách du lịch có thể thăm Viện bảo tàng Vatican từ sáng sớm. Từ 6 giờ sáng, khách du lịch được một hướng dẫn viên đưa đi các phòng tranh, trong vòng một giờ họ có thể ngồi hàng đầu để xem buổi lễ long trọng mở các phòng triển lãm.

Ăn sáng ở quán ăn

Các khách du lịch lại còn được ăn sáng ở quán Cour de la Pigne ngay trung tâm các Viện bảo tàng. Từ sân thượng của quán họ có thể ngắm xuống nón thông rất nổi tiếng bằng đồng cao bốn mét có từ thế kỷ thứ nhất.

Viện bảo tàng Vatican có một trong các bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật lớn nhất thế giới. Năm 2016, có hơn 6 triệu người đến thăm các viện bảo tàng này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch