Sức mạnh của gặp gỡ và của làm chứng

207

Sức mạnh của gặp gỡ và của làm chứng

Bức tranh Sự nghi ngờ của Thánh Tôma của danh họa Caravaggio (1571–1610)

fr.aleteia.org, Isabelle du Ché, 2018-04-07

Trong mùa lễ Phục Sinh chúng ta đi theo từng bước các chứng nhân đầu tiên của việc Chúa Giêsu sống lại. Đức Bênêđictô XVI đề nghị: “Các cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các nhân chứng đầu tiên là dịp chúng ta nhìn lại quá trình thiêng liêng họ đã đi”. Trong mùa Phục Sinh này, chúng ta ôn lại hai nhân chứng: Phêrô và Gioan. Gioan là người trẻ nhất, chạy nhanh nhất, người đầu tiên đến trước mộ nhưng không vào; Phêrô, người lớn tuổi hơn, thấy ngôi mộ trống “đã thấy và đã tin”. Đức Bênêđictô XVI nói rõ: “Cả hai môn đệ này kêu gọi chúng ta đi tìm Chúa với một tâm hồn đơn sơ và chân thành”. Ngoài ra còn có Thánh Tôma, người chưa tin nếu chưa đặt tay vào các vết thương của Chúa Kitô. Đức Bênêđictô XVI nói thêm: “Chúa Giêsu tỏ cho Tôma thấy các vết thương của mình, không phải để quên thập giá nhưng để làm cho thập giá không thể nào bị quên được”. Và Chúa Giêsu mời Thánh Tôma sờ vào các vết thương của mình, Ngài muốn Thánh Tôma là nhân chứng trực tiếp cho sự sống lại của Ngài.

Như Maria-Mađalêna, như Tôma và các tông đồ khác, chúng ta được gọi để là nhân chứng cho cái chết và cho sự sống lại của Chúa Kitô. Đức Giáo hoàng danh dự nhắc lại: “Chúng ta không thể giữ riêng cho mình tin mừng này”.

Sức mạnh của gặp gỡ

Đức tin kitô nảy sinh từ sự gặp gỡ với Một Người, với Chúa Kitô chết đi và sống lại. Đức Bênêđictô XVI nhắn nhủ: “Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta có nhiều dịp để nói với người khác đức tin của mình, một cách đơn giản và một cách thuyết phục đến mức mà lòng tin của họ có thể nảy sinh từ cuộc gặp gỡ của chúng ta. Hơn bao giờ hết, người dân thời buổi này cần phải biết và gặp Chúa Giêsu và nhờ tấm gương của chúng ta, họ được Chúa chinh phục”.

Đức Bênêđictô XVI kết luận: “Sự kiện này mang đến một chiều kích khác trong cuộc đời, một tinh thần mở ra của thế giới chúng ta về đời sống vĩnh cửu, đã làm thay đổi cuộc đời của các chứng nhân mắt thấy tai nghe. Đó là lời loan báo mà qua bao nhiêu thế hệ, suốt bao nhiêu thế kỷ đã đón nhận đức tin và thường đã làm chứng cho đức tin của mình với cái giả phải trả là máu của họ”. 

Sức mạnh làm chứng của các vị tử đạo

Chính vào sự loan báo đức tin qua các vị tử đạo mà Đức Phanxicô nhấn mạnh. Ngài nói đến: “Những tín hữu kitô bị bách hại vì đức tin. Ngày nay, ở thế kỷ 21, Giáo hội chúng ta vẫn là một Giáo hội của các vị tử đạo”. Ngày hôm nay chính họ còn nói với chúng ta: “Chúng ta không thể không nói lên những gì chúng ta đã thấy và đã nghe”. Ngài nói tiếp: “Đôi khi đức tin của chúng ta còn yếu, lời chứng của họ mang sức mạnh đến cho chúng ta để chúng ta làm chứng cho đức tin chúng ta đã nhận được, đức tin này là ơn của Chúa ban cho tất cả mọi người dân”.

Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Nhưng đức tin này chúng ta không thể tự mình có được. Đức tin là một ơn. Ơn của đức tin. Chúng ta phải xin mỗi ngày: “Lạy Chúa, xin gìn giữ đức tin của con, xin Chúa làm cho đức tin của con lớn lên, để đức tin của con được mạnh, được dũng cảm. Xin giúp chúng con như Thánh Phêrô, Thánh Gioan, làm chứng đức tin của chúng con với mọi người. Xin cho chúng con lòng can đảm”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch