Hình ảnh lễ Giáng Sinh khắp nơi trên thế giới

382

Hình ảnh lễ Giáng Sinh khắp nơi trên thế giới

lefigaro.fr, Alexis Feertchak, 2017-12-25 

Tại Palestina nơi Chúa sinh ra cho đến Á châu, hàng triệu tín hữu kitô mừng lễ Giáng Sinh. Báo Le Figaro đăng hình ảnh của đêm thánh được mừng khắp nơi trên thế giới. Trước máng cỏ hang lừa, đêm Chúa sinh ra, đêm mang hy vọng đến cho nhân loại. Khắp nơi, gương mặt tín hữu biểu lộ niềm vui và nét trang nghiêm, dù hoàn cảnh đáng lo của họ ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là ở vùng Trung Đông và ngay cả ở Á châu.