Sự quan trọng của làm dấu thánh giá

1988
Sự quan trọng của làm dấu thánh giá
fr.aleteia.org, Jacques Gauthier, 2017-10-01
Dù chúng ta có thói quen làm dấu thánh giá một cách máy móc nhưng dấu thánh giá có ý nghĩa sâu xa và nền tảng cho mọi người công giáo.
Bao nhiêu lần chúng ta đã làm dấu thánh giá một cách máy móc? Nhưng, làm dấu thánh giá không phải là chuyện thường tình. Đó là dấu hiệu nối kết giữa trời và đất, ôm trọn bản thể trong sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi, tập họp con người và thần thánh ở điểm trọng tâm là quả tim. Như thế cùng với thân thể, chúng ta làm chứng đức tin của mình. Các tín hữu kitô đã chết vì đã làm dấu thánh giá ở những nước không tôn trọng đức tin công giáo.
Làm dấu thánh giá, một mình hay trong một nhóm là nói lên chúng ta thuộc về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì thế chúng ta làm chầm chậm. Mẹ Maria xin Thánh Bernadette Lộ Đức làm dấu thánh giá “lớn, rộng và chậm”. Chúng ta đánh dấu mình được Chúa in khắc vào thịt da. Từ khi chúng ta được rửa tội trong cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, chúng ta có Chúa là sức đề kháng.
Thiên Chúa ở trong thân thể
Thiên Chúa không phải là một lực hoàn vũ không có bản sắc, nhưng là một lực liên kết. Ngài yêu từng người một chúng ta và chúng ta là con cái của Ngài. Ngài là ba nhưng là một. Chúa Cha là trọn tình yêu trao ban, Chúa Con là tình yêu nhận được và Chúa Thánh Thần là tình yêu chia sẻ. Chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm này qua dấu thánh giá chúng ta làm trên thân thể mình.
“Nhân danh Cha” như nụ hôn dịu dàng trên trán, tình yêu của Đấng Tạo Dựng và theo chiều dọc hướng tâm trí chúng ta lên cao. “Và Con” là bàn tay chữa lành ở phần ngực, là tình yêu cứu độ xuống cho chúng ta ở trần gian để chúng ta được là người. “Và Thánh Thần” là sức thổi mạnh trên vai, tình yêu thánh hóa và an bình trên sự hiệp thông với con người.
Đối với Thánh Édith Stein, nếu Chúa Kitô đã chọn thánh giá là vì thánh giá biểu tượng trọn hảo của trao ban: “Trên Thánh giá, Đấng Cứu Độ được nhìn thấy từ đàng xa, có cái nhìn trên toàn nhân loại. Hai tay giang ra: Tất cả các con, hãy đến với Ta”.
“Chúng ta hãy đến với Người của những đau khổ. Người làm dấu cho chúng ta trên thập giá”. Chúng ta cùng hát khúc thánh ca, bởi vì Ngài hằng ở với chúng ta. Chúng ta đáp trả Ngài bằng dấu thánh giá:
Nhân danh Cha đã tạo dựng chúng con bằng tình yêu.
Và Con, Đấng mang chúng ta trong tình yêu.
Và Thánh Thần, Đấng nuôi dưỡng chúng ta bằng tình yêu.
 Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Xin xem thêm: Tại sao chúng ta làm dấu thánh giá?
Tại sao chỉ có tín hữu Kitô làm dấu thánh giá?