Đức Phanxicô dự buổi ra mắt phim “Bên kia mặt trời”

194

cath.ch, 2017-09-20

Ngày 21 tháng 9-2017, Đức Phanxicô sẽ dự buổi ra mắt phim “Bên kia mặt trời” (Beyond the Sun). Ngài xuất hiện một khúc ngắn ở cuối phim khi ngài giải thích cho trẻ em cách nào và nơi nào các em có thể tìm thấy Chúa. Cuốn phim do hãng phim Ý AMBI Films sản xuất, kể câu chuyện của những em bé đi tìm Chúa. Đối tượng chính của phim là gia đình, có mục đích giúp gia đình chia sẻ Lời Chúa cho các em bé nhỏ. Cuốn phim do Graciela Rodriguez viết kịch bản, tiền thu được sẽ giúp các cơ quan từ thiện Argentina để họ có phương tiện giúp người lớn và trẻ em sống trong hoàn cảnh bấp bênh. Buổi chiếu ở Vatican là buổi chiếu đầu tiên, cuốn phim dự trù sẽ chiếu chính thức vào dịp lễ Giáng Sinh.

Marta An Nguyễn dịch