Khi năm tháng qua đi…

288

Hãy luôn giữ trong đầu, da sẽ nhăn, tóc sẽ bạc, mỗi ngày sẽ là từng năm.

Nhưng điều quan trọng thì không thay đổi; sức mạnh và niềm xác tín của con thì không có tuổi. Tinh thần của con là keo dính hơn bất cứ màng nhện nào.

Đàng sau mốc đến, luôn có mốc khởi hành.

Đàng sau mỗi thành công là một thất vọng khác.

Cho đến lúc nào con còn sống, con hãy cảm nhận mình đang sống.

Nếu những gì con đã làm, con thấy thiếu, con hãy làm lại.

Con đừng sống như những bức hình vàng úa…

Cứ khăng khăng! Dù cho mọi người chờ con buông bỏ.

Đừng để ý chí có trong lòng con bị nao núng.

Làm sao để đừng động lòng trắc ẩn cho mình, người khác sẽ tôn trọng con.

Khi, qua bao năm tháng

Con không còn chạy, không còn đi nhanh

Khi con không còn đi nhanh, con đi chầm chậm. Khi con không còn đi chầm chậm, con đi gậy.

Nhưng không bao giờ đứng lại!

Mẹ Têrêxa