Kinh Truyền Tin: Giáo dân hành hương chúc Đức Phanxicô đi Colombia bình an

95

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2017-09-03

Ba ngày trước khi lên đường, giáo dân hành hương ở Quảng trường Thánh Phêrô chúc Đức Phanxicô đi Colombia binh an.

Từ cửa sổ dinh tông tòa Vatican nhìn xuống quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Kinh Truyền Tin và Kinh Nữ Vương Thiên Đàng ngày 3 tháng 9-2017, Đức Phanxicô chú ý đến một nhóm giáo dân hành hương mang biểu ngữ lớn có hàng chữ: Chúc bình an đi đường, ngài nói: “Tôi xin cám ơn anh chị em đã chúc tôi đi bình an!”.

Ngài vui vẻ cười, không quên chúc mọi người một ngày chúa nhật vui vẻ, ăn trưa ngon và nhất là “đừng quên cầu nguyện cho cha”.