Macerata-Lorette: Đức Phanxicô thắp ngọn đuốc hành hương

171

Đức Phanxicô thắp ngọn đuốc hành hương Macerata-Lorette, đây là buổi rước đêm lần thứ 39 sẽ tổ chức vào đêm 10 tháng 6-2017 ở Macerata-Lorette.

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2017-06-07

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 7 tháng 6 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô thắp ngọn đuốc hành hương Macerata-Lorette, đây là buổi rước đêm lần thứ 39 sẽ tổ chức vào đêm 10 tháng 6-2017 ở Macerata-Lorette. Buổi rước hành hương này có từ năm 1978 và được tổ chức hàng năm. Năm nay, hàng chục ngàn giáo dân hành hương ở Ý cũng như ở nước ngoài sẽ đi con đường Macerata ở Đền thánh Đức Mẹ Sainte-Maison de Lorette, trong đêm 10 đến 11 tháng 6-2017, một chặng đường gần 30 cây số và đi bộ khoảng 5 giờ rưỡi.

Một phái đoàn trong ban tổ chức hành hương đứng hàng đầu trong buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô, để được Đức Phanxicô ban phép lành cho ngọn đuốc của họ như thông lệ hàng năm.

Trước khi khởi hành đi hành hương, ngọn đuốc sẽ được rước qua những nơi đã bị động đất ở vùng Trung nước Ý trong năm 2016, để tỏ lòng đoàn kết với người dân bị nạn ở đây.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch