Đức Phanxicô xin các giám mục hãy là “người cha” gần với các linh mục của mình

154

Đức Phanxicô xin các giám mục hãy là “người cha” gần với các linh mục của mình

 

cath.ch, 2017-06-01

Theo Đức Phanxicô, các linh mục trẻ phải được sự nâng đỡ của giám mục của mình.

Ngày 1 tháng 6, Đức Phanxicô tiếp 100 tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ Giáo sĩ, khóa họp do Hồng y Tổng trưởng Beniaminio Stella điều hành.

Đứng trước cử tọa gồm các hồng y và giám mục, Đức Phanxicô xin các giám mục có tình phụ tử với các linh mục trẻ. Ngài nêu lên trường hợp các linh mục trẻ có thể bị tê liệt vì sợ, vì các khó khăn đầu tiên. Vì thế, một linh mục trẻ cần “giám mục gần gũi với linh mục của mình”, Đức Phanxicô nhấn mạnh, ngài đi ra khỏi bài diễn văn đã soạn, ngài nói: “Biết bao nhiêu lần tôi nghe các linh mục than, họ không thể liên lạc được với giám mục của mình, họ chờ hai ngày để xin giám mục gọi lại cho mình. Mọi linh mục phải cảm thấy mình có một người cha gần gũi mình, vì linh mục không thể sinh trưởng và thánh hóa mà không cảm thấy gần gũi trong tình phụ tử với giám mục của mình”.

Ba lời khuyên cho linh mục trẻ

Sau đó, Đức Phanxicô khuyên các linh mục trẻ ba điều: gắn kết chặt chẽ với Chúa, cầu nguyện trước Nhà Tạm mỗi ngày và lắng nghe Lời Chúa.

Ngài cũng khuyến khích các linh mục luôn ở trên đường đi, “vì một linh mục thì không bao giờ đến”, luôn chú tâm đến các nơi chốn hiệp thông mới, gần với các linh mục khác qua hiệp thông trong hàng chức thánh. Và chia sẻ lòng mình hồn với trẻ em, với người trẻ để để chính mình không bị vướng vào nạn “cửa quyền”.

Ngài cũng nhắc lại việc công bố tài liệu về quy tắc đào tạo chủng sinh Ratio Fundamentalis gần đây. Một sự đào tạo toàn diện, có thể thấm nhập được tất cả các khía cạnh của cuộc sống, để đào tạo một môn đệ truyền giáo, một con đường hứng thú và đòi hỏi, tránh sự cứng ngắt.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch