Đức Mẹ Xà Sơn trong buổi tiếp kiến chung thứ tư 21 tháng 5-2017

356

Và câu tweet của Đức Phanxicô mời gọi cùng kết hiệp với người công giáo ở Trung quốc

fr.zenit.org, KurianAudience, 2017-05-24

Đức Phanxicô tuyên bố trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 24 tháng 5: “Hôm nay tôi xin đặc biệt chào các tín hữu hành hương Hong Kong trong ngày Đức Mẹ Xà Sơn này (Sheshan) Xin Chúa chúc lành cho anh chị em!”.

Khi chào giáo dân trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, Đức Phanxicô đặc biệt hướng đến các giáo dân hành hương từ Hong Kong đến. Ngài nhắc đến ngày lễ Đức Mẹ “Phù trợ tín hữu kitô” được kính ở đền thánh Xà Sơn, Thưọng Hải. Lễ kính được đánh dấu từ năm 2007 theo sáng kiến của Đức Bênêđictô XVI để cầu nguyện cho Giáo hội Trung quốc.

Sáng thứ tư 24 tháng 5 Đức Phanxicô đã có câu tweet: “Hãy cầu nguyện cho tín hữu Công giáo ở Trung Quốc, phó thác cho Đức Mẹ, xin Mẹ cho họ ơn bền tâm chịu đựng và thắng vượt các thách thức bằng tình yêu thương”.

Trong buổi Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 21 tháng 5, Đức Phanxicô cũng đã nhắc đến lễ này, ngài mới tất cả giáo dân “kết hiệp với tín hữu công giáo Trung quốc về mặt thiêng liêng”. Ngài đưa ra lời kêu gọi: “Anh chị em công giáo Trung quốc, chúng ta cùng ngước nhìn Mẹ Maria, Mẹ chúng ta để Mẹ giúp chúng ta nhận định được ý Chúa trên con đường cụ thể của Giáo hội Trung quốc, để nâng đỡ chúng ta quảng đại đón nhận tình yêu của Chúa”.

Ngài nói thêm: “Mẹ Maria khuyến khích chúng ta góp phần cá nhân của mình để có sự kết hiệp giữa các tín hữu và có được sự hài hòa trong xã hội. Chúng ta đừng quên làm chứng đức tin qua lời cầu nguyện và qua tình yêu, luôn sẵn sàng cởi mở với gặp gỡ và đối thoại”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch