Đức Phanxicô: “Bối cảnh quốc tế đang bị bóng mây đen đi qua”

666

cath.ch, 2017-05-18

Đức Phanxicô đưa ra một bối cảnh đen tối của thế giới hiện nay

Sáng thứ năm 18 tháng 5-2017, Đức Phanxicô đã tiếp 6 tân đại sứ các nước cạnh Tòa Thánh, Kazakhstan, Mauritanie, Népal, Niger, Sudan, Trinidad và Togago, các tân đại sứ đến trình ủy nhiệm thư. Ngài nói với họ: “Tình hình quốc tế hiện nay rất phức tạp và các bóng mây đen đang đi qua thế giới”.

Trong số các yếu tố đe dọa đến nền hòa bình, đầu tiên hết là “một hệ thống kinh tế và tài chánh thay vì phục vụ con người thì lại phục vụ cho chính bản thân và tránh sự kiểm soát của công quyền. Con người phải trở thành mục đích đầu tiên của hệ thống kinh tế, chứ không phải tiền bạc là mục đích đầu tiên. Vì thế phải tạo một hệ thống kinh tế và tài chánh có trách nhiệm, đáp ứng các nhu cầu của con người và của các cộng đoàn.

Vấn đề thứ nhì là xu hướng dùng vũ lực, vũ lực không còn được xem như phương thế cuối cùng, nhưng bị xem như một phương tiện như bất kỳ một phương tiện nào khác, sẵn sàng sử dụng mà không thẩm định kỹ lưỡng các hậu quả. Đứng trước đe dọa này, chúng ta phải đối diện các khác biệt với tinh thần can đảm kiên nhẫn của đối thoại và của ngoại giao.

“Lợi dung danh Chúa”

Tiếp đó, Đức Giáo hoàng đưa ra một đe dọa thứ ba: chủ nghĩa cực đoan, có nghĩa là lợi dụng tôn giáo để biện minh cho sự hám quyền. Đó là “lợi dụng danh Chúa” cho các mục đích riêng của mình, Đức Phanxicô cực lực lên án vấn đề này.

Để đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan, điều cần thiết là phải cô lập những ai tìm cách biến thuộc tính tôn giáo thành động lực gây hận thù.

Để chống với vấn đề này, chúng ta cần hiệp sức chống lại kẻ làm hoen ố hình ảnh Thiên Chúa và chứng tỏ ai tôn vinh Danh Thiên Chúa, người đó cứu sinh mạng con người, chứ không sát hại. Một cam kết như vậy sẽ có những tiến bộ cụ thể cho hòa bình và công chính.

Đức Phanxicô đặc biệt chào mừng sự hiện diện của đại sứ Aichetou Mint M’Haiham, đại sứ đầu tiên của Mauritania bên cạnh Tòa Thánh. Các quan hệ ngoại giao chính thức với nước này đã được thiết lập vào ngày 9 tháng 12-2016.

Trong số sáu tân đại sứ có ba đại sứ thuộc vùng nói tiếng Pháp: các đại sứ Mauritania, Xuđăng – Daffa-Alla Elhag Ali Osman – và Niger – Boubacar Boureima. Đại sứ Niger tốt nghiệp Đại học Paris XI. Các đại sứ Mauritania và Xuđăng đại diện nước của họ tại nước Pháp.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch