Hình hí họa

816

Xin mời các bạn xem loạt hình hí họa về Đức Phanxicô!
Hình tự nó đã nói lên rất nhiều… dù không hiểu được mấy tiếng lạ!

 

 

Cấm các cặp chưa đám cưới vào.

Nhưng các môn đệ của Ngài chưa rửa chân!?

Con đã ăn su-su-la khi cầu nguyện…!

Nhưng tội đâu phải là cầu nguyện khi ăn!

Gương của ngài là con trai ông thợ mộc!

Ha! Tổng Giám mục rất quan trọng!

Chúa nói: Ta là người khách lạ!”

Và con đã…

Thêm nữa thưa Cha,

Cám ơn, thưa con…

Khách hành hương!

Hỡi những ai!

Tôi chọn ghế này…

Dụng cụ thiêng liêng

Năm phòng tắm di động, hai chỗ rửa mặt di động, 250 túi ngủ…

Cha đây!

Người cầm quyền mới!

Đến giờ rồi!

Đu dây!’’ Con đây! Nhìn kìa!