Tràng chuỗi khổng lồ ở đền thánh Fatima

768

cath.ch, 2017-05-03

Nghệ sĩ Joana Vasconcelos dựng Tràng chuỗi Suspensão năm 2017 ở Thánh đường Chúa Ba ngôi ở Bồ Đào Nha

Để chuẩn bị đón Đức Phanxicô đến Fatima ngày 12 và 13 tháng 5-2017, nghệ sĩ Bồ Đào Nha Joana Vasconcelos đã dựng một tràng chuỗi khổng lồ được thắp sáng ban đêm ở cổng vào Thánh đường Chúa Ba ngôi.  Tràng chuỗi sẽ được thắp sáng lần đầu tiên vào ngày thứ sáu 12 tháng 5 khi Đức Phanxicô đến, sau đó mỗi ngày từ 21h30, khi bắt đầu lần tràng hạt trong nhà nguyện nơi Đức Mẹ hiện ra cho đến tháng 10 sắp tới.

Tràng chuỗi nặng 540 kí, cao 26 mét được dựng lên để kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Nghệ sĩ Joana Vasconcelos cảm hứng từ các tràng chuỗi bày bán trong các cửa hàng bán đồ lưu niệm cho du khách.