Trau dồi ký ức, đó là tránh sự xoàng xỉnh

165

cath.ch, 2017-05-05

Ngày 5 tháng 5-2017, tại Vatican, Đức Phanxicô tiếp 40 thành viên của Giáo hoàng Học Viện Rumania, Hy Lạp-công giáo, họ kỷ niệm 80 năm thành lập tổ chức của mình. Đức Thánh Cha đã xin các chủng sinh tránh cám dỗ buông theo sự “xoàng xỉnh” dẫn đến chủ nghĩa giáo quyền.

Đức Phanxicô khen ngợi truyền thống phong phú Hy Lạp-công giáo của Rumania, ngài khuyến khích họ gìn giữ ký ức và trau dồi lòng hy vọng.  Ký ức về lịch sử của họ được xây dựng trên các chúng nhân cao cả của đức tin và của các thách đố, của tái tạo và của các giai đoạn thử thách trong thời cộng sản bách hại.

Ký ức Phúc Âm

Nhưng theo Đức Phanxicô, trước tiên là phải gìn giữ ký ức Phúc Âm, ký ức tác động của Thần Khí, phải biến ký ức này thành “di sản” qua lời cầu nguyện và qua các nghiên cứu học hỏi.

Đức Phanxicô cho rằng, chính ký ức là phương tiện để tránh cám dỗ hiểm nguy của sự xoàng xỉnh, hài lòng với một đời sống xoàng xỉnh, không nhiệt huyết, không đà tiến. Ngài nhấn mạnh, nếu chúng ta không gìn giữ ký ức thì cuối cùng chúng ta sẽ rơi vào tình trạng giáo quyền.

Giáo hoàng Học Viện Rumania được thành lập năm 1937, Học Viện này là một phần của các chủng viện được xây dựng ở Rôma để đào tạo các Giáo hội công giáo Đông phương khác nhau. Nơi đây có các sinh viên của Giáo hoàng Học Viện Thánh Ephrem ở. Học Viện Thánh Ephrem được thành lập năm 2003 để đón tiếp các linh mục nói tiếng Ả rập đến từ các Giáo hội Đông phương như Coptic, Chalđê, Marônit, Syria-công giáo, Melkit, các sinh viên học trong các Giáo hoàng Học Viện Rumania khác nhau.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch