“Nỗi đau của quý vị là nỗi đau của chúng tôi”, Đức Phanxicô nói với các tín hữu chính thống bị nhắm trong các vụ tấn công

294

Giáo hoàng Phanxicô và Giáo hoàng Tawadros II, lãnh đạo Giáo hội chính thống Coptic Ai Cập. (Photo: Keystone)

cath.ch, Aymeric Pourbaix, I.MEDIA, Cairô, 2017-04-28

Trong ngày đầu tiên 28 tháng 4 chuyến tông du Ai Cập, Đức Phanxicô đến Tòa Thượng phụ thăm Đức Thượng phụ chính thống Coptic Tawadros II. Ngài nhấn mạnh đến việc có rất nhiều vị tử đạo ở đất nước này đã hy sinh cho sự hiệp nhất các tín hữu kitô.

Sau cuộc gặp gỡ riêng và ngắn với Đức Thượng phụ Coptic của Alexandria và toàn Phi châu, Đức Phanxicô ngỏ lời với các phái đoàn đại diện kitô hữu khác nhau: “Ngay từ các thế kỷ đầu tiên của kitô giáo, đã có rất nhiều vị tử đạo ở đất nước, họ đã anh dũng sống đức tin của mình cho đến cùng, họ thà đổ máu chứ không chối Chúa”.

Máu vô tội của các tín hữu không vũ khí tự vệ

Gần đây vẫn còn các vụ tấn công chống các tín hữu Coptic, Đức Phanxicô nhắc lại vụ tấn công tháng 4 và tháng 12 vừa qua, “máu vô tội của các tín hữu không vũ khí tự vệ vẫn còn đổ ra”. Nhưng ngài nhấn mạnh: “Nhưng máu vô tội của họ đã kết hiệp chúng ta”.

Đức Phanxicô ngỏ lời với Đức Thượng phụ Coptic: “Anh rất thân mến, tất cả cũng như Giêrusalem trên trời là duy nhất, duy nhất như danh sách các vị tử đạo của chúng ta”. Ngài cũng xin cầu nguyện để “bao nhiêu hy sinh sẽ mở ra con đường cho một tương lai đầy hiệp thông giữa chúng ta và hòa bình cho tất cả chúng ta”.

Sự thánh thiện ở sa mạc

Đức Phanxicô cũng nêu lên, trong “lịch sử hào hùng thánh thiện của miền đất này”, sau các vụ bách hại, sự nảy sinh ra đời sống đan tu ở sa mạc Ai Cập, “đời sống mới làm nở hoa cho sự thánh thiện của sa mạc”. Quả vậy, đời sống ẩn tu theo truyền thống kitô được phát sinh từ sa mạc Ai Cập vào thế kỷ tứ 4 với Thánh Antôn, trước khi đời sống tu trì này được ‘du nhập’ vào Tây phương.

Trong bài diễn văn mở đầu, Đức Thượng phụ Coptic Tawadros II đã cám ơn Giáo hội công giáo đã hoàn thiện các Dòng tu – các Dòng nữ, Dòng Tên, Dòng Đa Minh – trên lãnh vực văn hóa và giáo dục ở Ai Cập. Ngài xác nhận, những tu sĩ này đã mang kinh nghiệm hiện đại và góp phần vào việc phát triển cho toàn xã hội Ai Cập.

Cùng bẻ bánh trên bàn thánh

Đức Thượng phụ thứ 118 của Alexandria cũng đã cho biết, ngài chờ “ngày chúng ta cùng bẻ bánh chung trên bàn thánh”. Cho đến bây giờ, vị tiền nhiệm Chenouda III trước đây của ngài đã cấm người công giáo rước lễ trong thánh lễ của chính thống giáo Ai Cập.

Trong cuộc gặp này, Đức Phanxicô và Đức Thượng phụ đã ký một bản tuyên bố chung, trước khi tham dự buổi cầu nguyện đại kết cho các tín hữu Coptic bị giết trong các vụ tấn công vừa qua. Trong bản tuyên bố chung này, hai nhà lãnh đạo tôn giáo đã nhắc lại bản tuyên bố chung giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng phụ Chenouda III năm 1973. Về mặt các bí tích, Đức Phanxicô và Đức Thượng phụ Tawadros II khẳng định ước muốn chung là được chia sẻ cùng bàn thánh, và không “rửa tội lại” cho tín hữu nào đã được rửa tội trong một đạo kitô khác.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch