Tổng thống Mỹ Donald Trump không dự kiến sẽ gặp Đức Giáo hoàng trong chuyến đi Ý của ông

374

cath.ch, 2017-04-11

Ngày 11 tháng 4-2017, tờ Financial Times đăng lại các nguồn tin chính thức của Vatican và Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump không dự kiến sẽ gặp Đức Giáo hoàng trong chuyến đi Ý đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức.

Kể từ Franklin D. Roosevelt (1933-1945), tất cả các đời Tổng thống Mỹ đều được Đức Giáo hoàng tiếp kiến trong chuyến thăm chính thức nước Ý đầu tiên của họ. Donald Trump sẽ đi Ý ngày  26 và 27 tháng 5 nhân cuộc họp G7 ở Sicily, Ý nhưng ông không đến Rôma.