Thánh giá không phải là phù hiệu

432

Kitô hữu đừng mang thánh giá đơn thuần như một biểu tượng mình theo đạo, nhưng phải nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá, Đấng đã chết để cứu độ chúng ta.

Đây là những lời của Đức Giáo hoàng trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ ba 04-04 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

“Chúa Giêsu đã ba lần nói với những người Pharisiêu. “Các ông sẽ chết trong tội của các ông.” Đó là bởi lòng họ khép chặt và họ không hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa. “Chết trong tội của mình” là chuyện tồi tệ.

Trong bài đọc một, chúng ta nghe thấy Chúa bảo ông Moses làm một con rắn đồng và treo lên cọc, để ai bị cắn mà nhìn lên thì sẽ sống. Con rắn đó là biểu tượng của ma quỷ, cha của dối trá, kẻ khiến cho nhân loại sa tội lỗi.

Và Chúa Giêsu đã nói “Khi các ngươi đưa Con Người lên, thì các ngươi sẽ nhận ra TA LÀ, và Ta chẳng tự mình làm việc gì.” Đây chính là mầu nhiệm của Thập giá.

Con rắn đồng là biểu tượng cho hai sự, là dấu hiệu của tội lỗi và quyền lực quyến dụ của tội lỗi, đồng thời là lời tiên tri về Thập giá.

Thập giá không chỉ là một biểu tượng chứng tỏ mình theo đạo, mà là một ghi khắc về Thiên Chúa đã mang lấy tội lỗi vì yêu thương. Như thánh Phaolô đã nói, “Vì tội của chúng ta mà Ngài đã biến mình nên tội lỗi dù Ngài không biết tội là gì.”

Mang trên mình mọi tội lỗi nhuốc nha của nhân loại, Chúa Giêsu được nâng lên để mọi con người bị thương tích vì tội lỗi có thể thấy Ngài.

Ơn cứu độ chỉ đến từ Thập giá, từ Thập giá mà Thiên Chúa làm người treo trên đó.

Không có ơn cứu độ trong ý niệm, không có ơn cứu độ do thiện ý con người… Ơn cứu độ chỉ có nơi Chúa Kitô chịu đóng đinh, bởi như con rắn đồng, Ngài có thể giải trừ mọi nọc độc của tội lỗi và chữa lành chúng ta.

Với anh chị em, Thập giá là gì. Là một biểu tượng Kitô giáo, đúng. Chúng ta mang lấy biểu tượng Thập giá nhưng thường không hiểu cho đúng…

Với một số người, Thập giá như một phù hiệu, họ mang để cho thấy mình là Kitô hữu, hoặc thậm chí là mang để nổi bật, họ mang như một vật trang sức đính đá quý.

Nhưng Thiên Chúa đã bảo ông Moses, “bất kỳ ai nhìn lên con rắn thì sẽ được sống,” và Chúa Giêsu đã bảo “Khi các ngươi nâng Con Người lên, các ngươi sẽ nhận ra Ta là Con Thiên Chúa.”

Người không biết nhìn lên Thập giá với đức tin, thì sẽ chết trong tội của mình, sẽ không được đón nhận ơn cứu độ.

Chúng ta hãy nghĩ về cách mình mang thánh giá, nghĩ lại xem mình có nhận thức được dấu hiệu thánh giá hay không. Mỗi người chúng ta hãy biết hướng lên Thiên Chúa, Đấng đã trở nên tội lỗi để chúng ta không chết trong tội của mình.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng