Giáo hoàng này rầy rà quá!

484

Đó là tựa đề một quyển sách mới của tác giả Virginie Riva. Một tựa đề trong các tựa đề mang nội dung Đức Phanxicô đụng chạm đến nhiều vị cao cấp trong Giáo triều và họ không bằng lòng. Dù họ có nói gì nhưng bao nhiêu là chuyện Đức Phanxicô đã làm, không thể nào không thấy sứ điệp ngôn sứ của ngài, chẳng lẽ những chuyện này lại làm rầy rà họ sao: bảo vệ sự sống, bảo vệ thiên nhiên, nâng đỡ những người nghèo nhất, chống mafia, chống nạn buôn người, chống ý thức hệ sai lầm như lý thuyết về giống, chống nạn lạm dùng tình dục, chống sự cô quạnh của một phần giáo sĩ, chú ý đến giới trẻ, chú ý đến các gia đình bị phân tán, kêu gọi các liên thế hệ già-trẻ tương trợ nhau, tái phục hồi lại lòng tôn kính Đức Mẹ, khôi phục lại các truyền thống cầu nguyện như lòng thương xót Chúa, đó là k kể các việc làm ở tầm mức quốc tế, vai trò trung gian hòa giải ở Trung Phi, Colombia, Cuba, vv… Tất cả chỉ toàn chuyện làm rầy rà sao!