Đức Giáo hoàng không muốn cho in hình ngài trên đồng tiền Euro Vatican

793

cath.ch, Raphaël Zbinden, Instagram của Đức Phanxicô 2017-01-27

Theo hãng tin Rôma CIC, Đức Giáo hoàng không muốn có hình của mình trên các đồng tiền kên euro của Vatican. Các đồng tiền kên được làm năm 2017 sẽ chỉ còn huy hiệu giáo hoàng. Ngày 25 tháng 1-2017, Văn phòng tem thư và tiền cổ xác nhận quyết định này là từ chính Đức Giáo hoàng. Đây là lần đầu tiên từ khi có tiền euro của Vatican năm 2002 mà giáo hoàng đang tại chức không có hình trên đồng tiền. Cho đến bây giờ, hình ảnh Đức Phanxicô có trên tất cả các đồng tiền từ 1 xu đến 2 euro.

Mặc dù không phải là quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu Châu nhưng Vatican được phép đúc tiền Euro, và theo một hiệp định ký kết giữa hai bên, số lượng tiền kên Euro Vatican là 2 triệu 300 ngàn Euro. Sau đó có một số lượng thay đổi nhỏ, được xác định lại thường xuyên.

Phát hành ít

Ngày 1 tháng 1 năm 1999, tiền euro thay thế đồng tiền lire cũ của Vatican. Từ tháng 1 năm 2002, các đồng tiền euro của Vatican được hợp pháp lưu hành trong các vùng dùng tiền euro. Tuy nhiên vì có số lượng phát hành ít, nên thật sự đồng tiền này ít lưu hành trên thị trường. Chủ yếu người ta tìm mua các đồng tiền này ở các tiệm mua bán tiền cổ, vì thế trị giá của nó cao hơn giá bình thường.