Một ủy ban dịch tài liệu phụng vụ: tiến đến hội nhập văn hóa hơn

428

cath.ch, 2017-01-27

Ngày 26 tháng 1-2017, trang mạng Dòng Tên America magazine cho biết, trước lễ Giáng Sinh, Đức Phanxicô đã thành lập một ủy ban để xem lại tài liệu Liturgiam authenticam (Phụng vụ Đích thực). Ủ ban sẽ làm việc trên hai chủ đề hội nhập văn hóa và giải trung ương về mặt phụng vụ.

Trang mạng cho biết, tài liệu Phụng vụ Đích thực nguyên thủy là huấn thị các bản dịch phụng vụ gần đây từ tiếng la-tinh. Ủy ban do Giám mục Arthur Roche, thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đứng đầu. Ủy ban có nhiệm vụ quyết định giữa việc gìn giữ đơn vị hiệp nhất trong phụng vụ Giáo hội và dành quyền tự do hành động cho các Hội đồng Giám mục địa phương.

Quy trình dịch thuật quá tập trung vào Rôma và quá theo nghĩa đen

Cũng theo tạp chí Ameria magazine, một vài Hội đồng Giám mục địa phương đã chỉ trích quy trình dịch thuật quá tập trung vào Rôma và quá theo nghĩa đen, chẳng hạn, các giám mục ở Nhật tỏ ra “bất bình” về bản dịch và về “mức độ tập trung vào trung ương”.

Tạp chí cũng nhắc lại, tháng 9 năm 2014, Giám mục Roche đã giải thích trước hội đồng Giám mục Canada, với tài liệu Phụng vụ Đích thực (Liturgiam authenticam) Tòa Thánh đã đi từ lôgic dịch “tương đương với năng động hay chức năng”  qua lôgic dịch “tương đương với hình thức” .

Ngoài Giám mục Roche chủ tịch, các thành viên trong trong ủy ban này chưa được công bố, nhưng họ sẽ họp trong một ngày gần đây. Ủy ban gồm các giám mục từ tất cả các châu lục.

Đức Giám mục Arthur Roche

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch