Cần chuẩn bị về mặt bí tích và pháp chế tiền hôn nhân – Đức Giáo hoàng nói với Tòa thượng thẩm Roma

339

 

Hôm thứ bảy 21-01, tiếp thành viên của Tòa án Tông đồ nhân dịp khai mạc năm tòa phán, Đức Phanxicô tập trung nói về mối liên hệ giữa đức tin và hôn nhân.

Tình yêu và Sự thật

Trích lời các bậc tiền nhiệm, Đức Giáo hoàng nói về tầm quan trọng của Tình yêu và Sự thật.

“Tình yêu cần sự thật. Chỉ khi đặt nền móng trên sự thật, tình yêu mới có thể trường tồn, thắng vượt những thời khắc gian nan và vững vàng để nâng đỡ mục đích chung. Nếu tình yêu không gắn kết với sự thật, thì nó sẽ bị những thay đổi cảm tính ảnh hưởng và không đứng vững nổi qua thời gian. Tình yêu đích thực hợp nhất mọi yếu tố của một con người và trở nên một ánh sáng mới hướng đến một cuộc sống cao đẹp và trọn vẹn.

Cảm nghiệm đức tin của những người tìm kiếm hôn nhân Kitô giáo là rất khác nhau. Và trước tình trạng này, chúng ta phải tìm giải pháp thích đáng.

Một trong số đó, là những người trẻ cần được trang bị đủ qua một tiến trình chuẩn bị tiền hôn nhân, để tái khám phá giá trị hôn nhân và gia đình theo kế hoạch của Thiên Chúa.

Do đó, những người và tổ chức lo cho việc mục vụ gia đình cần phải có những kỹ năng đặc biệt để chuẩn bị hiệu quả cho những cặp đôi đang hướng đến bí tích hôn phối.

Một giải pháp nữa là giúp cho những người vừa mới lập gia đình tiếp tục cuộc hành trình trong đức tin và Giáo hội, phải giúp đỡ cả sau khi họ đã kết hôn.

Cần phải có can đảm và sáng tạo, để đưa ra một dự án đào tạo cho các cặp vợ chồng trẻ, nhắm đến tăng nhận thức cho họ về bí tích họ đã lãnh nhận.”

Quan điểm pháp chế và bí tích về chuẩn bị tiền hôn nhân

Đức Thánh Cha nói rằng hai giải pháp này nhắm đến nâng đỡ một bối cảnh đức tin phù hợp để mọi người sống đời hôn nhân.

Điều cần thiét là phải chuyển từ một quan điểm thuần nghi thức và pháp chế đến một quan điểm đặt nền tảng trên bí tích.

Và điều này cần có “sự đóng góp quảng đại của các các giáo dân nam nữ, cùng làm việc với linh mục để chăm sóc mục vụ cho gia đình, để xây dựng một gia đình yêu thương theo dự định của Thiên Chúa.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng