«Tôi có cảm giác triều giáo hoàng của tôi sẽ ngắn»

269

cath.ch, 2016-12-12

Một tài liệu độc quyền về Đức Phanxicô đã được chiếu ở đài truyền hình Ý ngày 11 tháng 12-2016 có tên «Đức Giáo hoàng Phanxicô: Chúa đã điều khiển như thế nào» (Papa Francesco: come Dio comanda). Cuốn phim ghi lại các lời Đức Giáo hoàng nói về đời sống riêng của mình.

Chẳng hạn: “Khi một nguyên thủ Quốc gia đến, mình phải đón họ theo phẩm cách và nghi thức dành cho họ. Thực tế là tôi có rất nhiều khó khăn với nghi thức… nhưng tôi phải tôn trọng. Bạn có biết sự khác biệt giữa khủng bố và nghi thức là gì không? Với khủng bố, mình có thể thương thuyết được!».

Và: “Tôi có cảm giác triều giáo hoàng của tôi sẽ ngắn, 4 hoặc 5 năm. Đó là một cảm giác hơi mông lung… nhưng tôi thích cảm giác này, cảm giác Chúa để tôi ở đây một thời gian ngắn.»