Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI) kỷ niệm 200 năm thành lập Dòng

1024

Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI) kỷ niệm 200 năm thành lập Dòng

cath.ch, 2016-10-07

Đức Giáo hoàng tiếp Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, “các chuyên gia của các sứ mạng khó khăn”
Có mặt tại Rôma để họp tổng tu nghị Dòng, các tu sĩ Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm đã được Đức Phanxicô tiếp vào ngày thứ sáu 7 tháng 10-2016.
Cuộc họp đã diễn ra ở Phòng Clementine, lặp lại chữ của Đức Piô XI dùng để nói về các tu sĩ Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm “các chuyên gia của các sứ mạng khó khăn”, Đức Phanxicô cho biết, ngày nay thế giới rất cần đến “sứ mạng dám làm” này.

Đức Phanxicô tuyên bố: “Ngày Toàn xá của anh em trùng với ngayi Toàn xá của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Thật vậy, các tu sĩ Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm được sinh ra từ một kinh nghiệm của lòng thương xót”.

Sau cuộc Cách mạng Pháp và sau sự suy yếu đáng kể của Giáo hội, Thánh Eugène de Mazenod (1782-1861) đau lòng trước tình trạng bỏ rơi của các tín hữu ở Provence. Khởi đi từ ghi nhận này, năm 1816 Thánh Mazenod đã thành lập Dòng ở Aix-en-Provence. Sau này ngài là Giám mục địa phận Marseille và được Đức Gioan-Phaolô II phong thánh năm 1995.

“Thẻ thông hành lên trời”

Đức Phanxicô khẳng định: “Lòng thương xót này luôn ở trọng tâm sứ mạng của anh em, trong sự dấn thân truyền giáo cho thế giới ngày hôm nay của anh em”. Ngài nhắc lại: “Ngày nay, mỗi miếng đất là một vùng đất truyền giáo. Đức Phanxicô ghi nhận: “Chính vì vậy ‘sứ mạng dám làm’ và tính ‘luôn ứng sẵn để mang Tin Mừng, một Tin Mừng giải thoát và an ủi’, đặc nét của Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, là một điều rất cần.”
Cuối cùng Đức Giáo hoàng nói, điều mang ý nghĩa theo nhà sáng lập Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm: “Một thông hành lên trời’ và đây là dấu hiệu của sự dấn thân liên tục trong sứ mạng. Kết luận, Đức Giáo hoàng đoan chắc với những người có mặt tại đây, Đức Mẹ sẽ nâng đỡ họ trong từng bước chânï, đặc biệt trong những lúc khó khăn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch