Dòng Tên: Bầu cử tân Bề trên Tổng quyền

904

fr.zenit.org, Marina Droujinina, 2016-09-28

Không có ứng viên nhưng bốn ngày cầu nguyện và trao đổi cá nhân

Linh mục Lombardi giải thích

Một tân Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Tên sẽ được chọn trong lần họp thứ 36 của Dòng Tên ở Rôma.

Chúa nhật 2 tháng 10-2016, 212 đại diện sẽ họp để chọn người kế nhiệm Linh mục Bề Trên Tổng Quyền Adolfo Nicolàs năm nay 80 tuổi. Cách chọn Bề Trên Tổng Quyền vị 31 đã được Linh mục Lombardi giải thích chi tiết trong buổi họp báo ngày thứ ba 27 tháng 9-2016.

Không có ứng viên cho việc chọn lựa này, nhưng có 4 ngày cầu nguyện, suy tư và ăn năn trước khi bầu. Trong những ngày này có các trao đổi thông tin trong riêng tư với từng người. Đức Giáo hoàng sẽ là người đầu tiên được thông báo ngay lập tức khi hội nghị chọn được người kế vị, sau đó tên của vị đó sẽ được loan báo chính thức.

Bốn ngày cầu nguyện là một “kinh nghiệm rất quan trọng, cũng là một điểm về mặt thiêng liêng, linh mục Federico Lombardi cho biết, linh mục là cố vấn của Dòng Tên: “Đương nhiên mỗi người dùng thì giờ để cầu nguyện và suy tư, tuy nhiên bạn có thể học rất nhiều, biết nhiều người từ những nơi khác nhau trên thế giới và đặt những câu hỏi chính xác.”

“Điều khó để giải thích nhưng lại thật sự xảy ra, linh mục nói tiếp, là trong những ngày này có một sự quy tụ nảy sinh, dù không có những cuộc thảo luận hay các buổi họp chung, nhưng nhờ mạng liên tục này và nhờ sự trao đổi súc tích và nói chuyện riêng. Vì thế sự quan tâm rất cao của Thánh I-Nhã là tránh có ‘phe phái’, có các nhóm làm áp lực đã hoàn toàn được đảm bảo nhờ tiến trình này.”

Linh mục Lombardi giải thích, dù trong Hiến chương Dòng Tên được Thánh I-Nhã viết, sự bầu chọn là ‘cả đời’, một tiến trình thích hợp để tránh từ bỏ hay từ chức không phải là không loại trừ. Trong thế giới ngày nay, “đời sống kéo dài nhưng vì tuổi hoặc vì bệnh, sức lực sẽ yếu đi”.

Linh mục Lombardi tóm tắt, “Linh mục Bề trên Tổng quyền có thể cho biết ước muốn của mình là từ bỏ, nhưng có một loạt tham khảo phải làm và sau đó họ trình thư từ chức của mình cho Hội đồng chung, một cơ quan duy nhất được ủy nhiệm để chấp nhận đơn từ chức và chọn người kế vị.”

“Chèo ra biển rộng” là chủ đề lần họp thứ 36 của Hội Dòng cảm hứng từ lời khích lệ của Đức Phanxicô với các tu sĩ Dòng Tên năm 2014: Đức Giáo hoàng khuyến khích họ cùng nhau chèo để phục vụ Giáo hội. Là tu sĩ Dòng Tên, Đức Phanxicô đã tham dự hai Tổng hội bầu Bề Trên Tổng Quyền lần thứ 32 và 33.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch