Năm Thánh của các giáo lý viên: “Chính khi thương yêu mà chúng ta loan báo Thiên Chúa-Tình yêu”

1390

fr.zen.org, 2016-09-25

“Chúa Giêsu yêu chúng ta thật sự, yêu con người thật của chúng ta. Chúng ta hãy cho Ngài một chỗ dù chúng ta bị thất vọng, dù chúng ta có các vết thương của cuộc đời, chúng ta hãy để cho Ngài có cơ hội yêu mình. Ngài sẽ không làm chúng ta thất vọng.”

“Chính khi thương yêu mà chúng ta loan báo Thiên Chúa-Tình yêu”, Đức Phanxicô nhắc lại như trên trong bài giảng thánh lễ dành cho các giáo lý viên trên toàn thế giới về dự Năm Thánh Lòng Thương Xót của giáo lý viên, ở Quảng trường Thánh Phêrô sáng chúa nhật 25 tháng 9-2016.

Đức Phanxicô bắt đầu bài giảng với lời loan báo sự sống lại của Chúa Giêsu và sự loan báo của tình yêu. “Chúa Kitô đã sống lại, không có nội dung nào quan trọng hơn, không có gì chắc chắn hơn và thời sự hơn. Tất cả nội dung của đức tin sẽ trở nên đẹp nếu nó liên kết với trọng tâm này, nếu nó xuyên qua bằng sự loan báo sự sống lại này. Nếu nó bị cô lập, nó sẽ mất ý nghĩa và sức mạnh.”

Đức Phanxicô mời gọi chúng ta trở lại với kinh nghiệm của tình yêu: “Chúng ta tất cả được gọi để sống và để loan báo tin mới về tình yêu của Chúa: “Chúa Giêsu yêu chúng ta thật sự, yêu con người thật của chúng ta. Chúng ta hãy cho Ngài một chỗ dù chúng ta bị thất vọng, dù chúng ta có các vết thương của cuộc đời, chúng ta hãy để cho Ngài có cơ hội yêu mình. Ngài sẽ không làm chúng ta thất vọng.”

Để loan báo tình yêu của Chúa Kitô trong thế giới này: “Chính trong yêu thương mà chúng ta loan báo Thiên Chúa-Tình yêu. Không tìm cách thuyết phục, không áp đặt sự thật, không làm cứng còng các nghĩa vụ tôn giáo hay đạo đức. Thiên Chúa được rao giảng bằng cách gặp mọi người, bằng cách chú ý đến câu chuyện của họ và con đường của họ.

Đức Phanxicô nhấn mạnh đến niềm vui loan báo Chúa Giêsu sinh động: “Vì Chúa Giêsu không phải là một tư tưởng nhưng là một con người sống động: sứ điệp của Chúa qua chứng tá đơn sơ và thật, qua lắng nghe và đón nhận, qua niềm vui tỏa lan. Chúng ta không nói về Chúa khi buồn, cũng không trao truyền nét đẹp của Chúa chỉ bằng những lời rao giảng đẹp. Thiên Chúa của hy vọng được loan báo bằng cách sống Tin Mừng của đức bác ái, không sợ khi làm chứng dưới các hình thức loan báo mới.”