Đức Phanxicô tiếp “Nhân vật chống tham nhũng” của Ý

125

cath.ch, 2016-05-23

Raffaele Cantone

Ngày thứ hai 23 tháng 5, Đức Phanxicô tiếp quan tòa Raffaele Cantone, Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng Ý (ANAC).

Ủy ban này đặc trách phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan quản trị công cộng. Từ khi được bầu chọn, Đức Phanxicô đã nhiều lần bày tỏ quan điểm vững mạnh của mình, ngài lặp đi lặp lại nhiều lần để chống căn bệnh “ung thư” tham nhũng, nảy sinh từ việc “bám dính vào của cải”.

Tham nhũng là không có tinh thần kitô giáo, nó thối tha!”, ngài tuyên bố như trên, trong chuyến đi thăm Napoli tháng 3-2015. Tháng 12 năm 2014, khi nhắc đến vụ tai tiếng “Mafia thủ đô” bùng nổ tại Rôma, ngài kêu gọi một sự “hoán cải tâm hồn” và lấy làm tiếc xã hội buộc người nghèo phải bị mafia hóa.