Lời cầu nguyện hàng ngày của Đức Phanxicô cho các tín hữu Trung Đông

245

Lời cầu nguyện hàng ngày của Đức Phanxicô

Ngày 10 tháng 5-2016, Đức Phanxicô lặp lại lời hứa “cầu nguyện và suy tư” của mình với các “cộng đoàn kitô hữu” ở Trdog, đặc biệt ở các nước Syria và Irak.

Trong một bức thư gởi Giáo phụ chính thống Cốp Tawadros II nhân dịp kỷ niệm ba năm ngày gặp gỡ của hai người ở Rôma, mà từ nay ngày kỷ niệm này được gọi là “Ngày thân hữu Cốp-Công giáo”, Đức Giáo hoàng mong mang đến “bình an và an ủi đến cho những người đang đau khổ” và kêu gọi cộng đoàn quốc tế đáp ứng trong tinh thần “khôn ngoan và công chính đối với bạo lực chưa từng có này”.

Cùng làm chứng cho nhân phẩm của mọi đời sống con người

Đức Giáo hoàng khuyến khích các tín hữu chính thống Cốp và công giáo “cùng nhau làm chứng cho nhân phẩm của mọi đời sống con người, cho tính thiêng liêng của hôn nhân và đời sống gia đình, và cho việc tôn trọng công trình Tạo dựng”.