Không một ai có tư cách gọi người khác là người tội lỗi

318

Vatican Insider | Andrea Tornielli | 29-04-2016

 Casa Marta 20160429

‘Tất cả chúng ta đều phạm tội. Không một ai có tư cách để nói: ‘Người kia là người tội lỗi. Tạ ơn Chúa vì con là người công chính.’ Chỉ một mình Chúa công chính, Đấng đã trả giá đắt cho chúng ta.’ Đây là những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ sáu 29-04, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Nói về đoạn thư thánh Gioan Tông đồ cảnh báo tín hữu về bổn phận của mình là không được sống hai mặt, Đức Giáo hoàng nói rằng,

‘Một Kitô hữu không đi theo những nẻo đường tăm tối bởi chân lý Thiên Chúa không có ở đó đâu. Nhưng ngay cả khi vấp phạm và sa ngã, họ vẫn có thể cậy dựa vào sự tha thứ và trìu mến của Thiên Chúa. Chúa dẫn dắt họ về lại một đời sống của sự sáng, bởi không một sai lầm nào mà Chúa không tha thứ. Đây là đời sống Kitô.

‘Nếu ta nói: Ta đã không phạm lỗi, thì ta kể Người là kẻ nói láo.’ (1Ga 1, 8) Nếu nói rằng mình đang thông hiệp với Chúa, vậy hãy đi trong ánh sáng. Nhưng đừng có sống hai mặt. Chúng ta thường thấy kiểu dối trá này, và có khi bản thân chúng ta cũng sa vào. Nói một đàng làm một nẻo. Luôn luôn có cám dỗ như thế … Chúng ta biết dối trá phát xuất từ đâu, bởi trong Tin mừng, Chúa Giêsu gọi ma quỷ là ‘cha của dối trá.’ Vậy nên vị niên lão là thánh Gioan Tông đồ, nói với Giáo hội non trẻ rằng: ‘Đừng dối trá. Anh chị em đang thông hiệp với Chúa, vậy hãy đi trong ánh sáng. Hãy làm việc trong ánh sáng, đừng nói một đàng làm một nẻo. Đừng sống hai mặt.’

Thánh Gioan đã mở đầu thư với một cung giọng tình cảm như người ông nói với đứa cháu của mình, một bộc bạch của sự trìu mến và soi sáng. Thánh Gioan thúc giục những người đọc đừng phạm tội, nhưng nếu có ai phạm tội thì đừng nản lòng vì thế.

Chúng ta có Đấng Bào chữa, một lời, một biện hộ, một người bảo vệ bên cạnh Chúa Cha, đó là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Công chính. Ngài làm cho chúng ta nên công chính. Chính Ngài xóa tội cho chúng ta. Có người lại nói rằng, ‘Nhưng phạm tội thật là tệ hại.’ ‘Không, tộ là một sự tồi tệ. Nhưng nếu con đã phạm tội, hãy nhìn lên Đấng đang chờ để xóa tội cho con.’ Luôn là thế. Bởi Ngài, Chúa chúng ta lớn lao hơn tội của chúng ta.

Đây là lòng thương xót Chúa, và chỉ nơi Ngài chúng ta mới có sức mạnh. Chúng ta phải đi trong ánh sáng bởi Thiên Chúa là Ánh sáng.  Đừng bước đi một chân trong sáng chân kia trong tối.  Đừng nói láo.  Và còn một chuyện nữa, chúng ta ai cũng là người có tội. Không một ai có thể nói, ‘Người kia là người có tội.  Còn con, tạ ơn Chúa, con công chính.’ Không, chỉ một mình Chúa công chính, Đấng đã trả giá đắt cho chúng ta. Và nếu ai đó phạm tội, thì Ngài đang chờ chúng ta và xóa tội cho chúng ta bởi Ngài thương xót và biết rất rõ chúng ta, biết rằng chúng ta từ bụi đất mà ra.

Nguyện xin niềm vui trong thư của thánh Gioan Tông đồ cho chúng ta tiến tới với sự đơn sơ và sự minh bạch trong đời sống Kitô, nhất là cho chúng ta hướng về Chúa với sự thật.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

1 Ga 1, 5-10

5Và đây tin Ngài đem đến chúng tôi đã được nghe,

và chúng tôi được loan báo cho anh em:

Thiên Chúa là sự sáng, tối tăm không hề có nơi Người.

6 Nếu ta nói là ta thông hiệp với Người, mà ta lại đi trong tối tăm,

thì ta nói láo, và ta không làm sự thật!

7 nhưng nếu ta đi trong sự sáng,

như chính người ở trong sự sáng,

thì ta được thông điệp với nhau,

và máu của Ðức Yêsu Con của Người,

tẩy sạch ta khỏi mọi tội lỗi.

8 Nếu ta nói: Ta không có tội,

thì ta tự lừa dối mình,

và sự thật không có trong ta.

9 Nếu ta xưng thú tội ta,

thì Người trung tín và công chính đủ để tha thứ tội lỗi cho ta,

và tẩy sạch ta khỏi mọi điều bất chính,

10 Nếu ta nói: Ta đã không phạm lỗi, thì ta kể Người là kẻ nói láo,

và Lời Người không có trong ta.