Harriet Tubman, gương mặt mới trên tờ 20 mỹ kim, người nữ của đức tin

823

HarrietTubman 20 dollarKhi kho bạc Hoa Kỳ tuyên bố đưa khuôn mặt Harriet Tubman huyền thoại lên đồng 20$, cũng là sự vinh danh cho đức tin Kitô sâu sắc bất di bất dịch của bà.

Kristina Arriaga, giám đốc điều hàn của Quỹ Becket vì Tự do Tôn giáo cho biết, ‘Harriet Tubman là một người nữ của đức tin, không e ngại hành động dựa trên đức tin để đấu tranh cho công bằng.

Đạo đức và lòng dũng cảm ngoại hạng của bà là mẫu gương cho mọi người Hoa Kỳ, và sự sẵn sàng hành động dựa trên đức tin Kitô của bà cũng vậy. Bà là một biểu tượng cho tự do tôn giáo.’

Harriet Tubman đã giải cứu hàng trăm nô lệ qua mạng lưới Đường ray Ngầm. Và bà sẽ thay thế hình của tổng thống Andrew Jackson trên mặt tiền của tờ 20$.

Thư ký Kho bạc Hoa Kỳ, Jack Lew đã tuyên bố việc này vào ngày 20-04, ông nói rằng ‘Đời sống bà Tubman phản ảnh cả những giá trị lẫn nền dân chủ của Hoa Kỳ, và còn là sức mạnh của một cá nhân tạo sự khác biệt trong nền dân chủ của chúng ta.’

Người anh hùng trong cuộc nội chiến này là thành viên của Giáo hội Giám lý Phi châu Zion, và đức tin Kitô đã thúc đẩy bà giúp cho các nô lệ trốn miền Nam mà tìm đến cuộc sống tự do ở Canada.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ CNA