Ghi nhớ cuộc đời trong tay Chúa

315

Kitô hữu luôn ghi nhớ cách thức và hoàn cảnh mà Chúa hiện diện trong đời chúng ta, giúp chúng ta củng cố đức tin. Đây là thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong thánh lễ ban sáng ngày thứ năm 21-04 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Casa Marta 160421

‘Chúng ta phải ghi nhớ những điều tốt lành Chúa làm cũng như những chướng ngại và chối bỏ của chúng ta, bởi Chúa đồng hành với chúng ta và không sợ những hành động xấu xa của chúng ta.

Chúng ta phải nhìn lại để thấy Chúa cứu chúng ta cách nào, và theo con đường này với hết lòng hết trí, đi theo với sự ghi nhớ và như thế chúng ta đến bên Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu, trong thời điểm trọng đại nhất, là ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và trong Bữa Tiệc ly, đã trao Mình và Máu của Ngài mà nói rằng, ‘Hãy làm điều này mà nhớ đến Thầy.’ Nhớ đến Chúa Giêsu. Ghi nhớ Chúa đã cứu chuộc chúng ta thế nào.

Bí tích Mình Thánh Chúa là một ‘ghi nhớ’ cũng như sách Đệ Nhị Luật là quyển sách ghi nhớ của dân Israel. Và chúng ta phải làm như thế trong đời mình.

Thật tốt khi tâm hồn Kitô hữu ghi nhớ hành trình riêng của mình, là Chúa đồng hành với tôi, nắm tay tôi mà đi. Vậy mà nhiều lần tôi nói với Chúa: Không! Đi đi! Tôi không muốn Chúa. Chúa tôn trọng ý muốn của chúng ta. Ngài tôn trọng. Nhưng chúng ta phải ghi nhớ quá khứ của mình, ghi nhớ đời sống và hành trình của mình. Chúng ta phải nhìn lại và ghi nhớ, phải làm thường xuyên. ‘Lúc đó Chúa ban cho tôi ơn này, và tôi đáp lại thế đó, tôi làm thế này hay thế kia … Ngài đồng hành với tôi.’ Và như thế, chúng ta đến một cuộc gặp gỡ mới, một cuộc gặp gỡ của tri ân.

Lòng chúng ta phải hướng lên tri ân Chúa Giêsu, Đấng không bao giờ thôi đồng hành với chúng ta trong chuyện đời của chúng ta. Biết bao nhiêu lần, tôi đã đóng sầm cửa trước mặt Ngài, biết bao nhiêu lần tôi giả vờ không thấy Ngài và không tin Ngài ở bên tôi. Biết bao lần tôi đã chối bỏ ơn cứu độ của Ngài … Nhưng Ngài vẫn ở đó.

Ghi nhớ đưa chúng ta đến gần Chúa hơn. Ghi nhớ việc Chúa làm cho chúng ta, tái tạo chúng ta, dưa chúng ta vượt lên sự sáng tạo đầu tiên với Ađam. Cha có một lời khuyên đơn giản. Hãy ghi nhớ. Cuộc sống của tôi thế nào, ngày hôm nay của tôi thế nào, những năm qua của tôi thế nào? Tất cả là những gì chúng ta ghi nhớ. Mối liên hệ giữa tôi với Chúa thế nào? Hãy ghi nhớ ký ức của chúng ta về những sự tuyệt đẹp và cao cả mà Chúa đã thực hiện trong cuộc đời mỗi một người chúng ta.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng