Buổi họp lần thứ 14 của Hội đồng các Hồng y Cố vấn

255

Radio Vatican, Cyprien Viet, 2016-04-11

Buổi họp lần thứ 14 của Hội đồng các Hồng y Cố vấnVào ngày đầu tuần 11 tháng 4, Đức Phanxicô chủ tọa phiên họp thứ 14 của các hồng y cố vấn, xin họ tham khảo để giúp ngài trong việc cải cách, đặc biệt là cải cách cơ cấu Giáo triều La Mã. Một công việc tế nhị, dài hơi và gặp nhiều kháng cự. Được mệnh danh là C9, Hội đồng gồm chín hồng y thuộc tám quốc tịnh của năm châu lục khác nhau.

Hội đồng do hồng y người Honduras Oscar Andrés Rodrìguez Maradiaga, Tổng Giám mục địa phận Tegucigalpa, Honduras, người thân cận với Đức Phanxicô điều hành. Các buổi họp là các buổi họp kín. Trong lần họp tháng 2 vừa qua, chín hồng y đã làm xong việc thành lập hai bộ mới, gom lại các bộ coi về giáo dân, gia đình, đời sống, công chính, hòa bình và người di dân.

Theo Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Hội đồng bắt đầu nghiên cứu các đề nghị nhằm cải tiến hiệu năng của Phủ Quốc vụ khanh do Đức Hồng y Pietro Parolin điều hành, chính ngài cũng có chân trong Hội đồng C9, và của Bộ Phụng Tự do Đức Hồng y Robert Sarah điều hành. Các hồ sơ đã gần như xong là các hồ sơ quy tụ lại tất cả ban ngành truyền thông, trong đó có Đài Phát Thanh Vatican, vào một bộ là Quốc vụ viện Truyền thông do Đức ông Dario Edoardo Viganò điều hành.

Tháng 2 vừa qua, Giám đốc Văn phòng Báo chí đã nhắc lại, “Đức Phanxicô nhấn mạnh đến tinh thần làm việc đồng đội và sự cần thiết của việc phân quyền thế nào để được bổ ích. Đó là khuôn khổ và định hướng tiếp theo công việc cải cách giáo triều hiện nay. Đối với Đức Phanxicô và các cố vấn của ngài, các buổi họp làm việc này cũng là dịp để nghe các biên bản chung quanh các vấn đề trọng yếu như phòng ngừa nạn ấu dâm trong Giáo hội hay các vụ cải cách nhắm đến việc bảo đảm sự minh bạch hơn trong lãnh vực tài chánh. Buổi họp kỳ tới của hội đồng các hồng y cố vấn sẽ nhóm vào ngày 6 đến 8 tháng 6-2016.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch