Wycliffe loan báo 10 bản dịch mới Thánh Kinh ở những nơi tín hữu kitô giáo bị bách hại

186

infochrétienne.com, 2016-02-07

Dịch Kinh Thánh

Tổ chức Wycliffe Associates từ nhiều năm nay dấn thân trong công việc dịch Thánh Kinh trên toàn thế giới vừa thông báo 10 chương trình dịch mới trong các vùng mà đức tin vào Chúa Kitô có thể làm mất mạng sống.

Vì lý do an toàn, cơ quan sẽ không nêu tên các vùng này. Trong các vùng này, công việc dịch thuật được giao cho người địa phương vì sẽ rất nguy hiểm nếu gởi người Phương Tây đến đây. Theo ông Bruce Smith, Giám đốc điều hành cơ quan Wycliffe thì phải chịu rủi ro để đem Lời Chúa đến cho các dân tộc mà giờ này người dân chưa được đọc Lời Chúa trong ngôn ngữ của mình.

“Đúng là nguy hiểm. Nhưng khi nào cũng có những người chưa bao giờ biết được Lời Chúa trong ngôn ngữ riêng của mình.”

Để trợ giúp các nhà dịch thuật địa phương mà không để đời sống của các nhà dịch thuật Phương Tây bị nguy hiểm thì tổ chức Wycliff dùng một chiến thuật cách mạng, cho phép dịch Tân Ước chỉ trong một năm.

“Chiến thuật mới này vượt lên tất cả mọi hy vọng của chúng tôi trong tiến trình dịch. Không phải các người Phương Tây sẽ dịch nhưng chính các người địa phương sẽ dịch Lời Chúa cho chính họ.”

Tổ chức Wycliffe thiết lập cho các nhà dịch thuật địa phương các dụng cụ kỹ thuật, giúp họ cùng hợp tác mà không bị nhà cầm quyền biết.

Ngoài dự án 10 chương trình này, trong vài tháng sắp tới, tổ chức Wycliffe còn xuất quỹ 400 000 $ để thực hiện 80 dự án dịch mới ở những vùng thù nghịch với đức tin kitô giáo. “Các giáo dân này xin được đào tạo trong việc dịch vì dân của họ mong được theo dõi Lời Chúa trong ngôn ngữ của mình.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch