Việt Nam: Sứ thần Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh trong tư cách mục vụ hơn là ngoại giao

936

cath.ch, Bernard Hallet, 2016-02-26

Giám mục Leopoldo Girelli ở Buôn Mê Thuột
Tổng Giám mục Leopoldo Girelli ở Buôn Mê Thuột

Sứ thần Leopoldo Girelli bước qua năm thứ sáu ở Việt Nam, tháng 1 năm 2011, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli được Đức Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh ở Việt Nam. Ngày 26 tháng 2, trang mạng Giáo hội Á Châu cho biết, ngài tích cực trên phương diện mục vụ hơn là các vấn đề liên hệ đến quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam.

Trong năm năm vừa qua, theo đúng sứ mệnh được giao phó, đại diện của Tòa Thánh đã làm việc tích cực ở 26 địa phận, ngài đã nhiều lần đến thăm tất cả các địa phận tại Việt Nam, các địa phận nghèo, các cộng đoàn công giáo của các sắc dân thiểu số là ưu tiên hàng đầu của ngài.

Một mục tử rất nhiệt thành

Đại diện của Đức Giáo hoàng đã đến thăm địa phận Hưng Hóa, một địa phận rộng lớn ở miền núi Bắc-Tây, giáo dân ở đây đa số là người dân tộc miền Bắc. Ngài cũng đi gặp các cộng đoàn công giáo miền Thượng ở Kontum và Ban Mê Thuột, miền Trung Việt Nam.

Trong một bài giảng của một trong các lần viếng thăm mục vụ, Đức Giám mục Girelli đã cho biết sinh hoạt mục vụ của mình: “Trong các chuyến viếng thăm mục vụ, tôi thường gặp đức tin của các tín hữu, và tôi quý trọng lòng nhiệt thành mục vụ của các linh mục, giám mục hết lòng phục vụ cho Giáo hội địa phương”. Đặt viên đá đầu tiên, khánh thành các công trình, thăm các chủng viện, các nhà Dòng, các bệnh viện, các trạm xá, vị giám chức hoạt động rất tích cực về mặt mục vụ.

Các giới hạn của vai trò ngoại giao của ngài bị áp đặt nên đã giới hạn tầm ảnh hưởng của ngài đối với nhà cầm quyền dân sự. Người ta tự hỏi sự bổ nhiệm này có làm chậm đi nhiều cho sự thiết lập các quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam không.

Đức Giám mục Girelli, “đại diện không thường trú của Tòa Thánh ở Việt Nam”

Ngày 13 tháng 1 năm 2011, Đức Bênêđictô XVI bổ nhiệm Tổng Giám mục Leopoldo Girelli làm đại diện không thường trú của Tòa Thánh ở Việt Nam. Cùng một lúc, ngài cũng được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh ở  Singapour, đại diện ở Mã Lai và Brunei. Ngài thuộc địa phận Bergame miền Bắc nước Ý, năm 2011 ngài 58 tuổi và lúc đó là sứ thần ở Nam Dương.

Sự bổ nhiệm Tổng Giám mục Girelli là kết quả của một thỏa thuận do các thương thuyết của một nhóm làm việc giữa Việt Nam và Vatican. Thỏa thuận được ký trong lần họp thứ nhì của nhóm tại Rôma vào ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2010. Đó là quyết định quan trọng nhất được tuyên bố riêng lẽ bởi hai bên trong cuộc họp này.

Chức danh của Tổng Giám mục Girelli là “đại diện không thường trú của Tòa Thánh”, một chức vụ không bình thường vì nó không mang một ý nghĩa chính xác về vai trò sứ vụ của người đại diện Giáo hoàng. Vì thế người ta sốt ruột chờ các tuyên bố đầu tiên của ngài. Ngày 18 tháng 4-2011, trong chuyến viếng thăm Việt Nam đầu tiên, vị đại diện Giáo hoàng không để lại một nét gì mập mờ về việc này.

Ngày đầu tiên của buổi họp Hội đồng Giám mục mà ngài tham dự, ngài trình ủy nhiệm thư không phải cho chính quyền dân sự Việt Nam mà cho Hội đồng các Giám mục. Ngày thứ nhì của buổi họp, ngài chính xác nói về sứ mệnh đại diện của mình. Đức Tổng Giám mục Girelli giải thích cho chính quyền Việt Nam biết mình là “đặc sứ” của Đức Thánh Cha với Giáo hội Việt Nam. Nhưng ngài chưa làm một chức vụ ngoại giao nào với chính quyền Việt Nam.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch