Đức Phanxicô am hiểu danh từ thời sự

584

Đức Phanxicô am hiểu danh từ thời sự

Đức Phanxicô am hiểu danh từ thời sự

Trong buổi nói chuyện với các nam nữ tu sĩ tụ họp về Vatican để kết thúc Năm Thánh Hiến. Đức Phanxicô bỏ bài diễn văn soạn sẵn để nói chuyện cho thân tình. Nói trước quần chúng, ít ai dám ứng khẩu vì sợ nói thiếu mạch lạc, nhớ đâu nói đó… nhưng với Đức Phanxicô 79 tuổi, ngài không sợ. Ngài nói năng mạch lạc, dùng chữ của thời bây giờ: nạn khủng bố của việc buôn dưa. Nhẹ nhàng thả bom êm như nhung, rồi bỏ đi, người Việt có thành ngữ “đâm bị thóc, thọc bị gạo”.

Từ gia đình nhỏ, gia đình lớn, từ cộng đoàn nhỏ, cộng đoàn lớn không ai thoát được tình trạng này, loại buôn dưa này người Việt có cụm từ “nói cho sướng miệng!” Đức Phanxicô khuyên trong trường hợp này “phải tự cắn lưỡi…” cho thật đau!

Lại cũng phải xin Chúa cho ơn để cầm lòng, nhịn không đem dưa đi khủng bố!

 

“ … Cha biết trong cộng đoàn chúng ta không có chuyện đàm tiếu đâu. (Đức Giáo hoàng nói đùa.) Một trong những cách để đẩy anh chị em trong Dòng ra xa mình là nạn khủng bố của thói đàm tiếu.

Cẩn thận, đừng đàm tiếu, đừng khủng bố kiểu đó, vì đàm tiếu là khủng bố ngay trong cộng đoàn mình, gieo rắc lời nói để người này chống người kia, như đánh bom vậy, để bom xuống rồi lặng lẽ đi. Họ hủy hoại rồi biến đi. Về điều này, thánh Giacôbê tông đồ đã nói rằng đức tính khó nhất là đức tính giữ miệng lưỡi của mình. Nếu tôi thấy thúc bách muốn nói chuyện xấu về anh chị em của mình, muốn thả bom đàm tiếu, thì tôi phải cắn lưỡi mình. Nếu anh chị em thả bom đàm tiếu trong cộng đoàn, thì không có sự gần gũi nữa, mà là gây chiến tranh, gây chia rẽ với nhau, gieo chủ trương bất cần quy tắc trong cộng đoàn. Nếu, trong Năm Lòng Thương Xót này, mỗi một người anh chị em không khủng bố đàm tiếu, thì sẽ là một chiến thắng vinh quang của sự thánh thiện trong Giáo hội …”

Marta An Nguyễn