Các cuộc không tập của đồng minh đã có kết quả?

187

tempsreel.nouvelobs.com, 2016-01-19

U.S. Air Force F-15E Strike Eagles from the 48th Fighter Wing taxi after landing at Incirlik Air Base, Turkey

Các cuộc không tập của đồng minh đã có kết quả? Nhà nước Hồi giáo Tự xưng loan báo sẽ giảm một nửa lương binh lính của họ ở Syria và Irak. “Đứng trước tình trạng đặc biệt mà Nhà nước Hồi giáo Tự xưng phải đối đầu, họ đã quyết định giảm một nửa lương binh lính chiến đấu của họ”, Nhà nước Hồi giáo Tự xưng giải thích trong một bản tuyên bố được hãng tin Quan sát viên ở Syria về Nhân quyền (OSDH) loan, hãng tin này có một mạng các thông tín viên rộng lớn khắp nước Syria.

“Quyết định này không miễn trừ một ai, ở bất cứ địa vị nào, nhưng việc phân phát lương thực thì vẫn giữ nguyên hai lần một tháng như thường lệ”, bản tin loan báo.

Theo ông Rami Abdel Rahmane, giám đốc của hãng tin Quan sát viên ở Syria về Nhân quyền (OSDH), thì quyết định này giảm lương chiến binh từ 400 xuống còn 200 một tháng. Các chiến sĩ ngoại quốc được trả gấp đôi lương người Syria thì bị giảm xuống còn 400, ông Rami Abdel Rahmane cho biết.

Sự khó khăn tài chánh này có thể giải thích là do các cuộc không tập gia tăng trên các cơ cấu hạ tầng dầu lửa mà họ kiểm soát ở Syria và Irak, nhưng cũng do sự phá hủy kho bạc của tổ chức, nơi chứa “hàng triệu đô la”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch