Hội thảo về phụ nữ và việc làm ở Vatican

354

Radio Vatican, Cyprien Viet, 2015-12-04

Hội thảo về phụ nữ và việc làm ở Vatican

Cuối tuần này Hội đồng giáo hoàng đặc trách giáo dân tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế để nghiên cứu vấn đề phụ nữ với việc làm. Mục đích là phân tích các nguyên nhân và hậu quả  của sự phân đôi hiện nay giữa các đòi hỏi của gia đình và công ăn việc làm.

Tiền lương cũng như trách vụ, giữa đàn ông đàn bà, vẫn chưa được bình đẳng trong công việc. Nếu hiện nay đàn bà chiếm gần một nửa trong số người làm việc thì vẫn chưa có bình đẳng về mặt nghề nghiệp, như lương hướng và điều kiện làm việc. Bị kẹt với mặc cảm tội lỗi, đàn bà gặp khó khăn khi khẳng định mình. Hội đồng giáo hoàng đặc trách giáo dân muốn đưa ra các lối thoát, các giải pháp sáng tạo cho phép phụ nữ phối hợp được các đòi hỏi nghề nghiệp và gia đình để họ không buộc phải có những chọn lựa khó khăn.

Đức Phanxicô đã gởi lời khích lệ đến cho các thành viên tham dự cuộc hội thảo. Ngài mong ngài góp phần khẳng định vai trò không thể thay thế của phụ nữ trong gia đình và giáo dục con cái cũng như sự đóng góp thiết yếu của họ trong thế giới việc làm, để các cơ cấu chính trị và kinh tế mang bộ mặt nhân bản hơn. Theo Hội đồng giáo hoàng đặc trách giáo dân thì khẩn thiết phải nâng cao giá trị lao động của người phụ nữ, vượt lên các kỳ thị mà họ vẫn còn là mục tiêu như nạn bất bình đẳng lương hướng và không được hưởng chế độ nghỉ hộ sản cho thích đáng.

Cuộc hội thảo này trùng với kỷ niệm hai mươi năm ngày Đức Gioan-Phaolô II gởi cho phụ nữ. Đức Giáo hoàng Ba Lan đã mong kết hiệp nhiều hơn nữa vai trò của phụ nữ trong công việc điều hành Giáo hội. Năm 1995, nhân dịp có cuộc hội thảo lần thứ tư về phụ nữ, ngài đã gởi đến họ một bức thư về thân phận phụ nữ, một suy tư theo Thánh Kinh, trong đó ngài viết một câu không thể nào quên được: “Cám ơn người phụ nữ chỉ vì lý do duy nhất, đã là phụ nữ.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch