Trường Marka cho các em bé Irak

203

Các em hát và nhảy bài bát “Chúng tôi Là” quen thuộc của Pháp!

Thật là một điều tuyệt vời, xin mời các bạn xem đoạn video này:

مدرسة دير اللاتين للأطفال العراقيين –Marka School for Iraqi Children

Trường Marka Irắc 

Chúng tôi là

Bài hát của nhóm Hopen

Tác giả: Antoine, Camille, Armand và Charles Auclair, nhóm Hopen

 

Chúng tôi là một dân tộc đứng dậy

Chúng tôi là một Giáo hội tĩnh thức

Chúng tôi hướng về Đấng Vĩnh cửu

Chúng tôi hiệp nhất theo tiếng của Ngài

Điệp khúc:

Thập giá của Ngài cho chúng tôi Sự sống

Lời của Ngài kết hiệp chúng tôi.

Đức tin đã hướng dẫn chúng tôi.

Chính Niềm vui của Ngài mang đến cho chúng tôi niềm vui sống.

Qua Ngài, với Ngài và trong Ngài hôm nay.

Dâng lên Chúa toàn năng, kết hiệp trong Thần Khí.

Chúng tôi là cả một thế hệ.

Chúng tôi hợp nhất trong danh Ngài.

Chúng tôi đứng dậy, chúng tôi tuyên xưng.

Chúng tôi ở đây, chúng tôi hát ngợi ca Ngài.