Đức Phanxicô nói về sự sống ngoài trái đất

510

Vatican Insider – Andrea Tornielli – 15/10/2015

Ký giả Caroline Pigozzi của tờ Paris Match vừa có cuộc phỏng vấn về nhiều chủ đề với Đức Giáo hoàng Phanxicô, tại Nhà trọ thánh Marta, Vatican.

pope-francisc-aliens

Về sự tồn tại của các sự sống có lý tính khác trong vũ trụ, Đức Phanxicô trả lời:

‘Tôi thực sự không biết trả lời làm sao với câu hỏi này, cho đến nay, các nhà khoa học đã loại trừ khả năng tồn tại sự sống có lý tính trong vũ trụ. Tuy nhiên, trước khi khám phá ra châu Mỹ, chúng ta cũng không nghĩ nó có tồn tại, nhưng đúng là có. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi tin là chúng ta nên theo những gì các nhà khoa học nói, ý thức rằng Đấng Tạo Hóa vĩ đại hơn hiểu biết của chúng ta đến vô cùng vô tận. Những gì tôi chắc chắn, là vũ trụ và thế giới chúng ta đang sống, không phải là kết quả của một hỗn mang, nhưng là kết quả của một trí tuệ thiêng liêng, từ tình yêu của một Thiên Chúa yêu thương chúng ta, tạo dựng chúng ta, chăm lo cho chúng ta, và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Những gì tôi chắc chắn là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, trở nên người phàm, đã chết trên thập giá để cứu con người khỏi tội lỗi, đã sống lại và đánh bại sự chết.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch