Phải hành động vì ngôi nhà chung của chúng ta

189

Vatican Insider – Andrea Tornielli – 15/10/2015

Ký giả Caroline Pigozzi của tờ Paris Match vừa có cuộc phỏng vấn về nhiều chủ đề với Đức Giáo hoàng Phanxicô, tại Nhà trọ thánh Marta, Vatican.

Trả lời câu hỏi về biến đổi khí hậu, Đức Phanxicô nói:

Đức Phanxicô môi trường cây cỏ thánh Phanxicô‘Các Kitô hữu là những người thực tế, chứ không phải những người theo thuyết tai biến [Catastrophism]. Chính bởi vì lý do này, mà chúng ta không thể trốn tránh một sự thật rõ ràng là hệ thống toàn cầu hiện nay không bền vững. Tôi thành tâm hi vọng hội nghị về biến đổi khi hậu sẽ đem lại các lựa chọn cụ thể, chung lòng, và có tầm nhìn xa, vì lợi ích chung. Cần có các phương thức phát triển mới để bảo đảm một đời sống có phẩm giá cho tất cả mọi người nam nữ, trẻ em, những người đang chịu đựng hậu quả của nghèo đói, bóc lột, chiến tranh và thất nghiệp. Các tiến trình mới và chung lòng là điều cần phải có để chấm dứt nạn bóc lột đang lan tràn trên hành tinh chúng ta. Ngôi nhà chung của chúng ta đang bị ô nhiễm, đang suy thoái, và cần sự nỗ lực từ tất cả mọi người. Chúng ta phải bảo vệ con người tránh khỏi sự tự hoại. Để làm được thế, nhân loại cần phải chấm dứt thói thờ tiền bạc và đưa con người trở lại vị trí trung tâm, cùng với đó phải hành động vì phẩm giá con người, vì lợi ích chung, vì tương lai của các thế hệ sẽ sinh sống trên địa cầu sau chúng ta. Nếu không, con cháu chúng ta sẽ bị buộc phải sống trên những đống điêu tàn ô trọc. Chúng ta cần phải vun đắp và bảo vệ món quà đã được ban cho chúng ta, chứ không phải là bóc lột vô tri. Chúng ta cần phải chăm sóc cho những ai không có đủ các phương tiện cần thiết để sống, và đồng thời phải thi hành những cải cách mang tính cơ cấu để làm cho thế giới trở thành một nơi công bằng hơn. Chúng ta phải từ bỏ các thái độ ích kỷ và tham lam để có thể sống tốt hơn.

Chủ nghĩa tư bản và lợi nhuận không phải là chuyện xấu bao lâu nó không biến thành thần tượng của chúng ta. Khi là công cụ, thì chúng không xấu xa. Nhưng khi một tham vọng tiền bạc không kiểm soát chiếm lấy chúng ta, và đẩy lợi ích chung và phẩm giá con người xuống hàng thứ hai hay thứ ba, khi tiền bạc và lợi nhuận bằng mọi giá trở thành một thứ mà chúng ta sùng bái, khi thói tham lam là căn cứ cho hệ thống xã hội và kinh tế của chúng ta, thì chính lúc đó xã hội của chúng ta tiêu tan. Không được biến con người và toàn thể các tạo vật thành nô lệ cho tiền bạc. Hậu quả của việc này là những gì đang diễn ra ngay trước mắt tất cả mọi người.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch