“Ave Maria, Shalom Salam” – Khi ba nghệ sĩ kết hiệp với nhau để hát cho hòa bình

471

Khi ba nghệ sĩ kết hiệp với nhau để hát cho hòa bình

mamanonyme.blogspot.ca

Shalom Salam

Trong lần đến Paris năm 2014, Yuliana tình cờ nghe bài hát Ave Maria trên đài truyền thanh và cô mê ngay.

Khi về nhà ở Krasnodar, nước Nga, cô quyết định thực hiện video này và qua Internet, cô quen hai ca sĩ rap có tín ngưỡng khác nhau:

Rodjo, đạo Do Thái và VSteh đạo Hồi, còn Yuliana, Kitô giáo.

Cô xin họ cùng với cô hát bài hát này và như thế chứng tỏ cho thế giới biết, ba nghệ sĩ thuộc ba tôn giáo khác nhau có thể cùng nhau chuyển thông điệp Hòa bình.

Ngoài đời thật, các nghệ sĩ này chưa bao giờ gặp nhau, mỗi người thâu bài hát và thâu phim riêng biệt nhau trong xứ của họ.

Đoạn clip (nghiệp dư) dùng để giới thiệu ba nghệ sĩ và bài hát được gởi đến cho các nhà sản xuất đĩa, nhưng khổ thay (và người ta tự hỏi vì sao…) không một nhà sản xuất nào muốn đưa ra thị trường.

Khi thính giả nghe bài hát này, họ thật sự không hiểu làm sao một bài hát có lời hay như thế lại từ thùng rác của các nhà làm đĩa đi ra!

Vì thế các nghệ sĩ quyết định đăng video này rộng rãi nhất có thể và kêu gọi mọi người chia sẻ nó.

(Các nghệ sĩ giới thiệu) Hiệp nhất cho Hòa bình

Rodjo:

Dù bạn giữ chay ngày kippour, ramadan hay mùa chay,

Dù bạn quay về Mecque, Roma hay Giêrusalem,

Dù bạn mang ngôi sao, thánh giá hay trăng khuyết,

Thì chỉ có một Chúa trên quả đất này và tất cả đều là con của Chúa.

Tôi kêu gọi cho tất cả các con cái của Abraham,

Cho những người nói Shalom, cho những người nói Salam!

Cho những người cầu nguyện Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần,

Tôi nói to và mạnh: Chúa Kitô cũng là người Do Thái!

Vseth:

Trong các Sách Thánh, trong các bí tích,

Trong Tân ước, trong Cựu ước,

Từ Mathusalem, từ tạo thiên lập địa,

Thế giới và tất cả các ngôn sứ đều bất lực!

Các lời cầu nguyện từ Đông phương đến bờ Tây phương

Từ lời Phúc Âm đến kinh Coran,

Từ nguyện đường Do Thái, từ nhà cầu nguyện Hồi giáo, từ nhà thờ,

Tôi nói người kết hiệp chúng ta thì mạnh hơn là người chia rẽ chúng ta!

(Điệp khúc) Yuliana

Ave Maria (Shalom Salam)

Avec Maria

(Hòa bình cho con người)

Ave Maria (Shalom Salam)

Avec Maria

(Xin ngưng vũ khí!)

Vseth:

Chiến tranh giữa các tôn giáo, không phải là Tôn giáo

Chúng ta bị làm con tin và phải trả tiền chuộc

Tôi không tin chiến tranh có thể giải quyết được vấn đề,

Ai gieo đau đớn sẽ gặt Hận thù

Rodjo:

Chúng ta có thể thực hiện được hòa bình với đối thủ

Bạn hôm nay là kẻ thù của ngày hôm qua,

Bạn với người cầu Hashem, Jesus hay Hallah

Ngay cả với người không cầu đến ai

Và cả những người không tin!

(Điệp khúc) x2

Yliana

Đáng lý chúng ta đã có thể đồng ý với nhau, đã có thể nói với nhau

Chúng ta đã trễ hẹn hàng thế kỷ

Với những cuộc thánh chiến bằng gươm vô ích,

Đã đến lúc phải kết hiệp, chúng ta đã bị kết án.

(Điệp khúc) x3

Marta An Nguyễn giới thiệu