Chiến thắng Dửng dưng – chủ đề Đức Phanxicô chọn cho Ngày Hòa bình Thế giới

323

Vatican Insider – Iacopo Scaramuzzi – 11/8/15

AFP4333461_Articolo

‘Chiến thắng Dửng dưng, Đạt được Hòa bình.’

Đây là chủ đề Giáo hoàng Phanxicô đã chọn cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 49, sẽ được mừng vào ngày 01 tháng 1 năm 2016. Theo văn bản của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình công bố ngày hôm nay, thì ý hướng của ngày này là ‘xây dựng một tâm thức trách nhiệm và tạo ý thức về các vấn đề nghiêm trọng cũng như các thách thức trong thời đại chúng ta, như chủ nghĩa chính thống cực đoan, sự bất dung và các vụ thảm sát, nạn bách hại vì đức tin và sắc tộc, sự xem thường tự d, và hành động hủy hoại quyền của cả một dân tộc, sự bóc lột con người, thậm chí là biến thành nhiều dạng nô lệ khác nhau, nạn tham nhũng và tội phạm có tổ chức, chiến tranh và làn sóng dân tị nạn, cũng như những người bị buộc phải từ bỏ quê hương.’

Ngày Hòa bình Thế giới được Giáo hoàng Phaolô VI khởi xướng, và được mừng vào ngày 01 tháng 1 hàng năm. Thông điệp của Đức Thánh Cha được gởi đến tất cả các ngoại trưởng trên thế giới, và cũng là biểu hiện đường hướng ngoại giao của Tòa Thánh trong năm tới. Đây là Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ ba với Đức Phanxicô trên cương vị giáo hoàng.