Đức Phanxicô thành lập Văn phòng Truyền thông

265

Radio Vatican, 2015-06-27

Trụ sở mới của Văn phòng Truyền thông sẽ ở Radio Vatican. Tòa Thánh sẽ có một cơ quan mới dành cho báo chí và truyền thông.

radio vaticanSáng thứ bảy, 27-6 Đức Phanxicô đã ban hành Tự sắc để thành lập Văn phòng Truyền thông. Nhiều cơ quan khác nhau sẽ quy về cơ cấu mới này, bao gồm: Hội đồng cố vấn truyền thông xã hội, Phòng báo chí Tòa Thánh, dịch vụ Internet của Vatican, Radio Vatican, Trung tâm truyền hình Vatican (CTV), Osservatore Romano, Phân bộ In Vatican, dịch vụ hình ảnh, Nhà sách xuất bản Vatican (LEV). Mỗi cơ quan sẽ tiếp tục công việc của mình nhưng từ nay sẽ theo chỉ thị của Văn phòng Truyền thông.

Văn phòng sẽ phụ trách trang web chính thức của Tòa Thánh, www.vatican.va và tài khoản  twitter của Giáo hoàng: @pontifex. Kể từ ngày thứ hai 29-6, Văn phòng mới sẽ chính thức làm việc và trụ sở tạm thời ở Palazzo Pio, là trụ sở của Radio Vatican.

Đức ông Dario Edoardo Viganò, giám đốc CTV hiện nay sẽ là tân chủ tịch văn phòng. Đức ông Lucio Adrian Ruiz, trưởng văn phòng Internet của Vatican sẽ là tổng thư ký. Ông Paolo Nusiner, giám đốc hãng tin Avvenire sẽ là tổng giám đốc. Ông Giacomo Ghisani, trưởng văn phòng quan hệ quốc tế và luật pháp của Radio Vatican sẽ là phó giám đốc.

Thời của thay đổi

Theo lời nói đầu của Tự sắc, Đức Giáo hoàng giải thích sự tái tổ chức các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh do “tính cách đặc biệt của bối cảnh truyền thông hiện nay là kỹ thuật số qua các yếu tố hội tụ và hoạt động liên hệ qua về với nhau”. Vì thế phải hướng về một “cách quản trị và hội nhập thống nhất” của các cơ quan truyền thông. Mục đích là để “hệ thống truyền thông của Tòa Thánh luôn đáp ứng được các đòi hỏi của công việc truyền giáo của Giáo hội”.

Marta An Nguyễn chuyển dịch